SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie informacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne
Kod przedmiotu 11.3-WH-KP-TIN-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marcin Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawywymi narzędziami komputerowymi przydatnymi przy studiowaniu. Studenci nauczą się pisać i redagować teksty do druku i do publikacji elektronicznej, przygotowywać prezentacje multimedialne, korzystać z podstawowych i zaawansowanych technik wyszukiwania, itp. Będą także mieli okazję zapoznać się z przykładami systemów do e-learningu. 

Wymagania wstępne

Brak. 

Zakres tematyczny

  1. Podstawy edytorstwa. 
  2. Przygotowanie tekstu do publikacji na papierze i ekranie (na przykładzie edytora Word).
  3. Opis bibliograficzny - reguły tworzenia i narzędzia wspomagające (na przykładzie Zotero).
  4. Sztuka dobrej prezentacji. 
  5. Budowanie prezentacji multimedialnej, na przykładzie PowerPointa.
  6. Google i inne - podstawowe i zaawansowane techniki wyszukiwania.
  7. Korzystanie z baz cytowań i baz pełnotekstowych. 
  8. Podstawy e-learningu (na przykładzie Moodle).
  9. Media społecznościowe w kontekście edukacji 

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie zadań praktycznych. 

Literatura podstawowa

1. Janowski J.: Technologia informacyjna. Wydawnictwo Difin 2009.
2. Duch W.: Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997. Wersja sieciowa książki:
3. Durka P.J.: Internet. Komputer. Cyfrowa Rewolucja, PWN, Warszawa 2000. Wersja sieciowa książki:

4. Czupryk R.: Informatyka dla humanistów, Przemyśl 2003.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)