SylabUZ

Kulturoznawstwo
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Eposy świata Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język starożytny I: greka I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język starożytny I: łacina I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Logika i semiotyka Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny - Kamień w kulturze Konwersatorium (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot humanistyczny - Władcy świata - dzieje nowożytnych imperiów Konwersatorium (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot humanistyczny: Antyczne korzenie współczesnej Europy Konwersatorium (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Podstawy Public Relations Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Socjologia ciała Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Technologie informacyjne Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do kulturoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia filozofii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia kultury europejskiej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Historia religii Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język starożytny II: greka II Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Język starożytny II: łacina II Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Kobiety w religiach świata

Występuje w specjalnościach: Gender studies i tożsamość płci

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A2: Filozofia i etyka sportu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A2: Komunikacja społeczna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A2: Mistycyzm Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A2: Spór ateizmu z teizmem Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Teoria reklamy i PR

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
specj: Gender studies i tożsamość płci (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Socjologia płci

Występuje w specjalnościach: Gender studies i tożsamość płci

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec: Przemysł kreatywny w internecie (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Przedsiębiorczość w sektorze kultury i przemysłu kreatywnego

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ewolucja myśli kulturoznawczej Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Filozofia kultury Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Kulturowa historia dzieciństwa Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A3: Filozofia dialogu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A3: Filozoficzne i religijne modele życia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A3: Podstawy retoryki i erystyki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A3: Socjologia moralności Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B3: Duchowość prawosławna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B3: Filozofia praw człowieka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B3: Nauka a religia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B3: Teoria reklamy i PR Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Wstęp do mitoznawstwa Wykład (30/-) 4 Tak Nie
specj: Gender studies i tożsamość płci (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Główne nurty feminizmu

Występuje w specjalnościach: Gender studies i tożsamość płci

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Kobieta i kobiecość w religii rzymskiej

Występuje w specjalnościach: Gender studies i tożsamość płci

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec: Przemysł kreatywny w internecie (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Analiza dyskursu medialnego

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia technologii komunikacyjnych

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy prawne działalności w internecie

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologia kulturowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia sztuki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A4: Ekofilozofia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A4: Elementy religioznawstwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A4: Etyczne aspekty praw zwierząt Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A4: Filozofia polityki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Teoria kultury Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
specj: Gender studies i tożsamość płci (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Gender w kulturze popularnej

Występuje w specjalnościach: Gender studies i tożsamość płci

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia kobiety europejskiej

Występuje w specjalnościach: Gender studies i tożsamość płci

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
spec: Przemysł kreatywny w internecie (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Logiczna analiza przekazu

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Publikowanie i kreatywne pisanie w Internecie

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Techniki myślenia kreatywnego

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badanie kultury - projekt Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Filozofie Wschodu Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Kobiety w filozofii

Występuje w specjalnościach: Gender studies i tożsamość płci

Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Kultura popularna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Literaturoznawstwo kulturowe Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Wiedza o sztukach plastycznych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Współczesne kierunki filozofii Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
specj: Gender studies i tożsamość płci (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Lingwistyka płci

Występuje w specjalnościach: Gender studies i tożsamość płci

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec: Przemysł kreatywny w internecie (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Etyka w przemyśle kreatywnym

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty - start-upy

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza dzieła sztuki i krytyka artystyczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Doktryny etyczne w kulturze Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Filozoficzne idee w literaturze współczesnej Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Kultura ludowa Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A6: Filozofia mediów Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A6: Filozofia w kulturze polskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A6: Literatura kobieca. Od chic lit do l'ecriture feminine Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A6: Wzorce osobowe w dziejach kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B6: Klasyczny anarchizm rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B6: Kultura i duchowość Bizancjum Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B6: Wprowadzenie do estetyki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Wiedza o teatrze i dramacie Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie