SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego
Kod przedmiotu 16.1-WL-RAT-ZSzERM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności udzielania pomocy w różnych stanach zagrożenia życia, współdziałania w zespole oraz utrzymanie sprawności fizycznej.

Wymagania wstępne

Obecność obowiązkowa.

Zakres tematyczny

 1. Wydostanie poszkodowanego z rwącej rzeki za pomocą bojki ratunkowej, wypłynięcie z rwącego nurtu rzeki, chwyty uwalniające i obezwładniające osobę tonącą w panice, wydobycie poszkodowanego z wody przy pomocy bojki sp, linowej oraz koła ratowniczego.
 2. Samodzielna budowa stanowiska alpinistycznego, opanowanie podstaw technik wspinaczkowych, zawiązywanie węzłów wspinaczkowych, poruszanie się po linach w pionie i po trawersach, przejście po moście linowym, ewakuacja poszkodowanego ścianowa i jaskiniowa.
 3. Opanowanie sprawności w zakresie ratownictwa wodnego, górskiego i wysokościowego poprzez poznanie:
  - ratownictwa wodnego, górskiego i wysokościowego,
  - sportów wodnych (wioślarstwa, kajakarstwa, żeglarstwa),
  - gier zespołowych (piłki nożnej, siatkówki),
  - biegów terenowych,
  - wspinaczki.

Metody kształcenia

Analiza metody i przypadku, ćwiczenia w grupach, dyskusja, gry dydaktyczne, pokaz, zajęcia praktyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja znajomości i umiejętności technik samoobrony.

Literatura podstawowa

 1. Błasiak P., Chawaj M., Ratownictwo wodne – vademecum, Warszawa, 1993.

Literatura uzupełniająca

 1. Gwiaździński T., Ratownictwo wodne bez tajemnic, Warszawa, 1980.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska (ostatnia modyfikacja: 28-01-2021 10:03)