SylabUZ

Ratownictwo medyczne
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 3 Tak Nie
Biochemia z elementami chemii Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Biofizyka Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Biologia i mikrobiologia Wykład (15/-), Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Dydaktyka medyczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie

Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Język angielski w ratownictwie medycznym I Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Język niemiecki w ratownictwie medycznym I Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Kwalifikowana pierwsza pomoc/Zabiegi pielęgnacyjne w stanach zagrożenia życia Wykład (30/-), Laboratorium (50/-) 3 Tak Nie
Medycyna ratunkowa; system PRM i jednostki współpracujące Wykład (30/-) 2 Nie Nie

Medyczne czynności ratunkowe; podstawowe czynności ratunkowe BLS

Laboratorium (40/-), Warsztaty (5/-) 2 Nie Nie

Podstawowe zabiegi medyczne i techniki zabiegów medycznych

Laboratorium (40/-), Warsztaty (5/-) 3 Nie Nie
Prawo medyczne Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Socjologia medycyny Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania naukowe w ratownictwie medycznym EBM Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Etyka zawodowa ratownika medycznego Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Farmakologia z toksykologią Wykład (15/-), Seminarium (15/-) 2 Tak Nie
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie

Fizjologia z elementami patofizjologii

Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Humanizacja medycyny Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Informatyka i Biostatystyka Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Język angielski w ratownictwie medycznym I Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Język migowy i komunikacja alternatywna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Język niemiecki w ratownictwie medycznym I Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie

Medyczne czynności ratunkowe; podstawowe czynności ratunkowe BLS

Laboratorium (40/-), Warsztaty (5/-) 2 Nie Nie

Podstawowe zabiegi medyczne i techniki zabiegów medycznych

Laboratorium (40/-), Warsztaty (5/-) 2 Nie Nie
praktyka śródroczna - zespół ratownictwa medycznego Praktyka (50/-) 2 Nie Nie

Psychologia w ratownictwie medycznym

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Zdrowie publiczne Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Zespół Ratownictwa Medycznego Praktyka (168/-) 6 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Choroby wewnętrzne z elementami onkologii: 1.Badania fizykalne; 2. Ostre zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego

Wykład (15/-), Warsztaty (10/-), Zajęcia kliniczne (15/-) 2 Nie Nie
Farmakologia i toksykologia kliniczna Wykład (15/-), Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Język angielski w ratownictwie medycznym II Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Język niemiecki w ratownictwie medycznym II Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie

Kardiologia

Wykład (15/-), Warsztaty (10/-), Zajęcia kliniczne (30/-) 2 Tak Nie
Medyczne czynności ratunkowe; Zaawansowane czynności ratunkowe ALS Laboratorium (45/-), Warsztaty (10/-) 2 Nie Nie
Patologia Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie

Praktyka śródroczna - oddział chorób wewnętrznych

Praktyka (50/-) 2 Nie Nie

Praktyka śródroczna - oddział kardiologii

Praktyka (50/-) 2 Nie Nie
Procedury ratunkowe przedszpitalne Warsztaty (10/-), Zajęcia kliniczne (75/-) 3 Nie Nie

Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne

Warsztaty (10/-), Zajęcia kliniczne (75/-) 3 Nie Nie

Przedmiot do wyboru - Diagnostyka obrazowa

Seminarium (45/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru - Zasady leczenia bólu

Seminarium (45/-) 2 Nie Nie
Urologia Wykład (15/-), Warsztaty (10/-), Zajęcia kliniczne (15/-) 2 Nie Nie
Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego Laboratorium (45/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia Wykład (15/-), Zajęcia kliniczne (30/-) 2 Tak Nie

Choroby wewnętrzne z elementami onkologii: 1.Badania fizykalne; 2. Ostre zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego

Wykład (15/-), Warsztaty (10/-), Zajęcia kliniczne (15/-) 2 Tak Nie

Choroby zakaźne i tropikalne

Wykład (15/-), Zajęcia kliniczne (15/-) 2 Nie Nie
Język angielski w ratownictwie medycznym II Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Język niemiecki w ratownictwie medycznym II Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie

Medycyna katastrof

Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Warsztaty (10/-) 2 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe; Zaawansowane czynności ratunkowe ALS Laboratorium (45/-), Warsztaty (10/-) 2 Tak Nie

Praktyka śródroczna - oddział chirurgii

Praktyka (60/-) 2 Nie Nie

Praktyka śródroczna - SOR

Praktyka (100/-) 4 Nie Nie
Procedury ratunkowe przedszpitalne Warsztaty (10/-), Zajęcia kliniczne (75/-) 3 Nie Nie

Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne

Warsztaty (10/-), Zajęcia kliniczne (75/-) 3 Nie Nie
Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) Praktyka (168/-) 6 Nie Nie
Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego Laboratorium (45/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ginekologia i położnictwo Wykład (15/-), Warsztaty (10/-), Zajęcia kliniczne (30/-) 3 Nie Nie
Intensywna terapia Wykład (15/-), Seminarium (15/-), Warsztaty (10/-), Zajęcia kliniczne (30/-) 3 Nie Nie
Laryngologia Wykład (15/-), Zajęcia kliniczne (30/-) 2 Nie Nie
Neurochirurgia Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Seminarium (15/-) 4 Nie Nie
Neurologia Wykład (15/-), Zajęcia kliniczne (30/-) 2 Nie Nie

Onkologia

Wykład (15/-), Seminarium (15/-), Zajęcia kliniczne (30/-) 4 Nie Nie

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Wykład (15/-), Seminarium (15/-), Zajęcia kliniczne (30/-) 4 Tak Nie
Pediatria Wykład (15/-), Seminarium (15/-), Zajęcia kliniczne (30/-) 4 Tak Nie
Praktyka śródroczna - oddział neurologii Praktyka (50/-) 2 Nie Nie
Praktyka śródroczna - oddział pediatrii Praktyka (50/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru - Intensywna terapia w medycynie

Laboratorium (45/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Taktyka i techniki samoobrony Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru - Trening siłowy

Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Żywienie człowieka Laboratorium (45/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Intensywna terapia

Wykład (15/-), Seminarium (15/-), Warsztaty (10/-), Zajęcia kliniczne (30/-) 3 Tak Nie
Medycyna sądowa Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Medycyna taktyczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Warsztaty (10/-) 3 Nie Nie
Okulistyka Wykład (15/-), Zajęcia kliniczne (30/-) 2 Nie Nie

praktyka śródroczna - oddział ortopedyczno-urazowy

Praktyka (50/-) 2 Nie Nie
Praktyka wakacyjna - Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Praktyka (164/-) 6 Nie Nie
Psychiatria Wykład (15/-), Zajęcia kliniczne (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (40/-) 3 Nie Nie
Zaawansowane czynności ratunkowe ATLS Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie