SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Uniwersum gier (film - literatura - komiks) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Uniwersum gier (film - literatura - komiks)
Kod przedmiotu 08.9--FiPlD-UG (f-lk)-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

W trakcie kursu studenci poznają uniwersa, w jakich funkcjonują wybrane gry cyfrowe. Celem przedmiotu jest ukazanie szerokiego kulturowego kontekstu gier, a także specyfiki relacji pomiędzy nimi ainnymi mediami funkcjonującymi w ramach danych uniwersów. Podczas wykładu studenci są zaznajamiani z poszczególnymi uniwersami, a podczas zajęć wiedzę tę przykuwają w praktykę, analizując specyfikę konstrukcji danej gry - zarówno w warstwie ludycznej, jak i narracyjnej - w kontekście uniwersum, w jakim jest osadzona.

Wymagania wstępne

Bierna znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z tekstem w tym języku.

Zakres tematyczny

 1. Czerwony Kapturek i gra The Path.
 2. Cykl wiedźmiński Andrzeja Sapkowskiego i seria gier Wiedźmin.
 3. Klasyka cyberpunku: seria gier Deus Ex.
 4. Zona: od Pikniku na skraju drogi do serii gier S.T.A.L.K.E.R.
 5. Uniwersum Metro 2033.6. Gwiezdne wojny.
 6. Gry w uniwersum Marvela.
 7. Mitologia Cthulhu.
 8. Zapomniane Krainy.
 9. Gry osadzone w legendarium Tolkiena.
 10. Książki Ayn Rand i gra BioShock.
 11. Uniwersum Warcrafta.
 12. Uniwersum Fallouta.

Metody kształcenia

Wykład, analiza tekstów i gier, dyskusja.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, egzamin.

 

Literatura podstawowa

 1. Maj K.M. (2019) - Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania.
 2. Juul J. (2005) - Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds.
 3. Garda M.B. (2016) - Interaktywne fantasy. Gatunek w grach cyfrowych.

Literatura uzupełniająca

 1. Dudziński R., Wróblewska A. (2016) - Gry fabularne. Kultura - praktyki - konteksty.
 2. Maj K.M. (2017) - Słowo gra znaczy świat. Przestrzeń gry wideo w kognitywnej teorii narracji

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 12:29)