SylabUZ

Filologia polska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Językoznawstwo ogólne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Tak Nie
Seminarium magisterskie (I) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria literatury Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Tradycja kulturowa literatury Ćwiczenia (45/-) 5 Nie Nie
Translatorium tekstów specjalistycznych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Warsztaty historycznojęzykowe Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konteksty literatury i kultury do XVIII w. Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Przedmiot społeczny:Komunikacja społeczna Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Seminarium magisterskie (II) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria literatury Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Komunikacja w internecie Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Projektowanie i obsługa stron WWW Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Edytorstwo
Redakcja językowa i korekta wydawnicza Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Zarys historii pisma, książki i typografii Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Literatura i Kultura Popularna
Gry jako medium Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Specjalizacja Nauczycielska
Pedagogika szkolna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia wychowawcza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konteksty literatury i kultury XIX w. Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Seminarium magisterskie (III) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Stylistyka praktyczna Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Współczesna krytyka i refleksja literaturoznawcza Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Grafika komputerowa Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Język w internecie Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Edytorstwo
Edytorstwo dzieł literackich Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do tekstologii i edytorstwa Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Literatura i Kultura Popularna
Uniwersum gier (film - literatura - komiks) Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Aksjologiczny wymiar literatury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Języki fantastyczne w literaturze popularnej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Komunikacja memowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Kresy w literaturze XIX i XX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: "Prosta polszczyzna" w praktyce redakcyjnej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Tradycyjne i cyfrowe źródła informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Specjalizacja Nauczycielska
Dydaktyka literatury i języka polskiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła ponadpodstawowa Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konteksty literatury i kultury XX i XXI w. Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Seminarium magisterskie (IV) Seminarium (30/-) 14 Nie Nie
Socjolingwistyka Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Dziennikarstwo Internetowe
Teoria i praktyka hipertekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty dziennikarstwa internetowego Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Edytorstwo
Edytorstwo tekstów użytkowych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Redakcja techniczna tekstu Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Literatura i Kultura Popularna
Retelling Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Współczesna fantastyka spekulatywna Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Specjalizacja Nauczycielska
Dydaktyka literatury i języka polskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła ponadpodstawowa Praktyka (30/-) 2 Nie Nie