SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesna fantastyka spekulatywna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesna fantastyka spekulatywna
Kod przedmiotu 08.9--FiPlD-Wfs-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Bogdan Trocha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Poznania literackich modeli funkcjonowania AR w ramach cyber punku, nano punku i biopunk oraz syntheticbiologysf. Zapoznanie się zasadniczymi spekulatywnymi ujęcie obecności AR w egzystencji człowieka oraz jej wpływu na kondycją ludzką o społeczną.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu użytkownika kultury popularnej.

Zakres tematyczny

 1. Technologia w cyber punku
 2. Antropologiczne konsekwencje spekulacji w cyber punku
 3. Obraz doświadczenia świata w nano punku
 4. Transhumanizm w perspektywie bioogicznej
 5. Społeczne konsekwencje działania AR
 6. AR w horyzoncie spekulacji posthumanistycznych
 7. Aksjologiczny wymiar posługiwania się AR

Metody kształcenia

Metody nauczania teoretycznego: elementy wykładu problemowego, objaśnienia  i praktycznego: analiza tekstu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Gibson W., Światło wirtualne, tłum. P. Cholewa, Poznań 1998.
 2. Suarez D., Demon, tłum. P. Bieliński, Warszawa 2008.
 3. Naam R., Crux, tłum. D. Repeczko, Warszawa 2013.
 4. Stross Ch., Stan wstrzymania, tłum. W. Próchniewicz, Warszawa 2012.
 5. Morgan R., Modyfikowany węgiel, tłum. M. Pawelec, Warszawa 2003.
 6. Noon J., Wurt, tłum.J. Manicki, Warszawa 1998.
 7. Sterling B., Schismatrix, tłum.W. Szypuła, Warszawa 2000.
 8. Williams W.J., Okablowani, tłum. J. Cieśla, Warszawa 2000.
 9. Cadigan P., Wgrzesznicy, tłum. K. Walewski, Olsztyn 2003.
 10. Stephenson N. Epoka diamentu, tłum. W. Szypuła, Warszawa 2018.
 11. Ghosh A., Chromosom z Kalkuty, tłum. J. Spólny, Poznań 2002.
 12. Nagata L. Czerwień, tłum. M. Jabłoński, Poznań 2016.
 13. McDonald I., Dom derwiszy, tłum.W. Próchniewicz, Warszawa 2011.
 14. tenże, Rzeka bogów, tłum. W. Próchniewicz, Warszawa 2009.
 15. Goonan K.A., Jazz miasta królowej, tłum. P. Budkiewicz, Poznań 2005.
 16. Bear G. Pieśń krwi, tłum.K. Sokołowski, Warszawa 1992.
 17. Tidhar L., Stacja centralna, tłum. M. Jakuszewski, Poznań 2017.

Literatura uzupełniająca

brak

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 17-07-2021 13:02)