SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia technologii komunikacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia technologii komunikacyjnych
Kod przedmiotu 15.1-WH-PKI-HTK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Przemysł kreatywny w internecie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marcin Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kluczowymi momentami w historii rozwoju technologii telekomunikacyjnych. Będzie to okazja do przedyskutowania wpływu środków komunikacji na porządek społeczny i polityczny, kulturę oraz na zachowania jednostkowe ludzi. Dzięki tej wiedzy studenci będą w stanie lepiej rozumieć otaczającą nas rzeczywistość medialną, oraz będą mogli bardziej świadomie komunikować się przy użyciu zarówno tradycyjnych, jak i najnowszych technologii. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Kultury oralne. 
 2. Narodziny piśmienności — od pism obrazkowych do alfabetycznych. 
 3. Formuła tekstu — od zwoju do kodeksu. 
 4. Masowa produkcja tekstu — rewolucja Gutenberga. 
 5. Obraz i komunikacja, od malowideł naskalnych do fotografii cyfrowej. 
 6. Komunikacja zdalna — od kurierów do internetu. 
 7. Struktury mediów — między hierarchią a siecią. 
 8. Elektralność — dominacja mediów elektronicznych. 

Metody kształcenia

Wykład problemowy. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Zaliczenie testu egzaminacyjnego. 

Literatura podstawowa

 1. T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, WSiP, Warszawa 2005.
 2. D.R. Olson, Papierowy świat, WUW, Warszawa 2010.
 3. C. Vandendorpe, Od papirusu do hipertekstu, WUW, Warszawa 2008.
 4. A. Briggs, P. Burke, Społeczna historia mediów, PWN, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. S. Zieliński, Archeologia mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
 2. A. Petrucci, Pismo. Idea i przedstawienie, WUW, Warszawa 2010. 
 3. M. Lister, i in., Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009. 
 4. P. Levinson, Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)