SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język specjalistyczny: medycyna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język specjalistyczny: medycyna
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-JMD
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach język niemiecki w komunikacji zawodowej
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Agata Kochanowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z terminologią medyczną.

Celem dodatkowym jest przygotowanie studenta do pracy tłumacza w dziedzinie specjalistycznej, jaką jest tematyka medyczna, a także do pracy w branży medycznej w krajach niemieckojęzycznych.

 

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1.

Zakres tematyczny

 1. Zellen, Gewebe, Organe
 2. Das Verdauungssystem
 3. Das Atmungssystem
 4. Das Kreislaufsystem
 5. Das Nervensystem
 6. Die Sinnesorgane
 7. Die hausärztliche Praxis
 8. Das Krankenhaus

Metody kształcenia

 • metody komunikacyjne i aktywizujące
 • wykład konwersatoryjny
 • praca w grupach
 • praca indywidualna
 • dyskusja
 • karty pracy
 • praca z tekstem źródłowym
 • samodzielne tworzenie tekstów
 • przekład tesktów o tematyce medycznej (niem./pol. oraz pol./niem.)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. obecność na zajęciach

 • dopuszczalne:
  • jedna nieobecność nieusprawiedliwiona
  • dwie nieobecności usprawiedliwione (każda kolejna wymaga zaliczania opuszczonego materiału na konsultacjach)
 • osoby z frekwencją poniżej 50% nie otrzymują zaliczenia

2. aktywność na zajęciach

3. przygotowanie do zajęć

 • dopuszczalne jedno nieprzygotowanie w semestrze

4. zaliczenie wszelkich wejściówek, jeżeli prowadzący postanowi w takiej formie egzekwować przygotowanie do zajęć

5. zaliczenie kolokwium końcowego na 60%

 • student ma prawo do jednej poprawki

Literatura podstawowa

 1. Marceli Szafrański: Deutsch für Mediziner. Warszawa 2008
 2. Barbara Rogowska: Niemiecki dla opiekunów medycznych, Warszawa 2017
 3. Ulrike Firnhaber-Sensen, Margarete Rodi: Deutsch im Krankenhaus Neu Lehr- und Arbeitsbuch. Beruffsprache fur Arzte und Pflegekrafte, Berlin 2012
 4. Valeska Hagner, Dr. med. Alfred Schmidt: Deutsch in der Medizin, Mannheim 2017

 

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego, opracowania i materiały własne.

Uwagi

Brak uwag


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 09:33)