SylabUZ

Filologia germańska
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język starożytny - łacina Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego I Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 11 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Podstawy public relations Konwersatorium (30/18) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/18) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Socjologia ciała Konwersatorium (30/18) 5 Nie Tak
Wiedza o krajach niemieckojęzycznych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wstęp do językoznawstwa Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Wstęp do literaturoznawstwa Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych
Analiza tekstu literackiego Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Literatura niemiecka dla dzieci i młodzieży Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego II Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 12 Tak Nie
Wychowanie fizyczne. 2 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - AHU
Język niemiecki mediów

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Język niemiecki w gospodarce I

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy komunikacji językowej

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska
Wprowadzenie do pedagogiki

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Tak Nie
Wprowadzenie do psychologii

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Tak Nie
Moduł specjalizacyjny - translatorska
Teoria i praktyka przekładu

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Teoria komunikacji i pragmatyka języka niemieckiego

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wstęp do translatoryki

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Ćwiczenia słownikowe Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Ortografia niemiecka Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Teoria uczenia się języków obcych Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Wprowadzenie do historii i kultury Śląska Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych
Gramatyka opisowa języka niemieckiego I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Historia literatury niemieckiej: oświecenie - klasyka weimarska Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego III Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 10 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - AHU
Język niemiecki w gospodarce II

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Korespondencja służbowa i handlowa I

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska
Śródroczna praktyka pedagogiczna

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Praktyka (30/30) 1 Nie Nie
Warsztaty pedagogiczne zintegrowane z realizacją praktyk

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Warsztaty psychologiczne zintegrowane z realizacja praktyk

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - translatorska
Komunikacja gospodarcza

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Warsztaty: Tłumaczenia pisemne I

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Gramatyka kontrastywna polsko-niemiecka Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Sprawności zintegrowane Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Wybrane zagadnienia filozofii niemieckiej Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych
Gramatyka opisowa języka niemieckiego II Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Historia literatury niemieckiej: romantyzm - literatura przedmarcowa Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 11 Tak Nie
Moduł specjalizacyjny - AHU
Język niemiecki w gospodarce III

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Korespondencja służbowa i handlowa II

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska
Dydaktyka nauczania języka niemieckiego

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Dydaktyka ogólna

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - translatorska
Stylistyka języka niemieckiego

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Warsztaty: Tłumaczenia pisemne II

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Dydaktyka literatury Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Leksykografia Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Myśl regionalna w języku, kulturze i praktyce społecznej Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych
Historia literatury niemieckiej: realizm - ekspresjonizm Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Leksykologia Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego V Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 8 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Wybrane aspekty fonologii języka niemieckiego Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - AHU
Język niemiecki w gospodarce IV

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Warsztaty: Tłumaczenie tekstów użytkowych

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska
Emisja głosu i kultura języka

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Laboratorium (30/30) 1 Nie Nie
Śródroczna praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Praktyka (60/60) 3 Nie Nie
Warsztaty dydaktyczne zintegrowane z realizacją praktyk

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Laboratorium (30/30) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - translatorska
Warsztaty: Przekład literacki

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Warsztaty: Tłumaczenia ustne

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 1 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Film w kontekście społeczno-kulturowym Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język specjalistyczny: medycyna

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Język specjalistyczny: prawo

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Języki świata: cechy uniwersalne i specjalne Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Tłumaczenie tekstów prawniczych

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Tłumaczenie tekstów publicystycznych

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych
Historia języka niemieckiego Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego VI Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 9 Tak Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/18) 12 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Dialekty języka niemieckiego Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Kobieta i kobiecość w dyskursie naukowym Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Literatura jako forma dyskursu kulturowego Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Socjolingwistyka Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Śląsk jako region kulturowy Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak