SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie I
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGP-SML1-S-S14_pNadGenSUIU2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Andriej Kotin
 • dr Monika Schönherr
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 • Dostarczenie i utrwalenie wiedzy o metodach naukowych danej dziedziny
 • Pogłębianie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych językiem i stylem naukowym.
 • Przygotowanie przez uczestników części teoretycznej pracy licencjackiej w wybranej dziedzinie w języku niemieckim.

Wymagania wstępne

 • Znajomość  języka  docelowego  na  poziomie zaawansowanym.
 • Elementy wiedzy o języku kulturze, w tym o różnych jej teoriach i metodach badania.
 • Elementarne umiejętności badawcze.
 • Podstawowe kompetencje w zakresie konstruowania i redagowania tekstu w konwencji naukowej.

Zakres tematyczny

Wedle wybranej dyscypliny i tematyki seminarium.

Metody kształcenia

 • Indywidualna praca samodzielna.
 • Praca na podstawie tekstu źródłowego.
 • Praca w grupach.
 • Opis wyjaśniający.
 • Prezentacja multimedialna.
 • Konsultacja indywidualna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • Postęp w pisaniu pracy dyplomowej.
 • Udział w zajęciach.
 • Gotowa część teoretyczna pracy licencjackiej.

Literatura podstawowa

 • Cirko, Lesław/Gołębiewski,  Adam/Schönherr, Monika/Zuchewicz, Tadeusz: Deutsche Ratgeber für das Fach "Akademisches Schreiben" : Ein bibliographischer Abriss 2000-2016.  Wrocław - Dresden: Neisse Verlag, 2017.
 • Fügert, Nadja/Richter, Ulrike: Wissenschaftssprache verstehen. Wortschatz - Grammatik - Stil - Lesestrategien. Lehr- und Arbeitsbuch. Stuttgart 2016.
 • Samac, Klaus/Prenner, Monika: Die Bachelorarbeit an Universität und Fachhochschule: Ein Lehr- und Lernbuch zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. Stuttgart: UTB 2009.
 • Zbroińska, Barbara : Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta. Kielce: UJK Kielce 2014.

Literatura uzupełniająca

 • Karmasin, Matthias/Ribing, Rainer: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. Stuttgart: UTB 2010.
 • Schönherr, Monika: Problemy składniowe w tekstach naukowych studentów filologii germańskiej: Kilka uwag o specyfice pisarstwa naukowego w języku niemieckim jako obcym. W:  Applied Linguistics Papers .- 2018, vol. 25, nr 1, s. 117-126.

Uwagi

Brak dodatkowych uwag.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 21-04-2021 18:06)