SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kobieta i kobiecość w dyskursie naukowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kobieta i kobiecość w dyskursie naukowym
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-KK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem cyklu zajęć jest zapoznanie studentów z (socjologicznym i kulturoznawczym) dyskursem naukowym, w którym kobieta odgrywa podwójną rolę: 1) jako podmiot, którego zachowanie i działanie doprowadziło do zmian w strukturach społeczno-politycznych oraz 2) jako przedmiot męskich rozważań naukowych zarówno w kontekście mizoginii, jak również poglądów przychylnych kobiecie. 

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • kobieta i kobiecość w filozofii starożytnej
 • rola kobiety w filozofii chrześcijańskiej
 • średniowieczny obraz kobiety
 • pozycja kobiety w okresie reformacji
 • kobieta w teoriach oświeceniowych
 • kobieta w dyskursie naukowym XIX wieku
 • współczesne obrazy kobiet w debatach naukowych XX i XXI wieku

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, opis wyjaśniający i systematyzujący (prezentacja w power point), dyskusja panelowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pytania kontrolne, sprawdzające stopień opanowania materiału; krótkie statementy/dłuższe wypowiedzi sprawdzające suwerenność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną; aktywność podczas zajęć; zaliczenie ustne.

Literatura podstawowa

 1. Beauvoir, Simone de: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1968.
 2. Catani, Stephanie: Das fiktive Geschlecht. Weiblichkeit in anthropologischen Entwürfen und literarischen Texten zwischen 1885 und 1925. Würzburg: Königshausen & Neumann 2005.
 3. Domröse, Sonja: Frauen der Reformationszeit. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht 2014.
 4. Douglas, Mary: Ritual, Tabu und Körpersymbolik. Sozialanthropologische Studien in Industriegesellschaft und Stammeskultur. Frankfurt a. M.: Fischer 1993.
 5. Meyer, Ursula I.: Das Bild der Frau in der Philosophie. Aachen: ein-FACH-verlag 1999.
 6. Küng, Hans: Die Frau im Christentum. München, Berlin: Piper Taschenbuch 2001.
 7. Szmorhun, Arletta/Kowalski, Mirosław: Dispositive des Genus. Das weibliche Geschlecht im strukturellen Machtgefüge. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2020.
 8. Literatura zgodna z propozycjami prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

 1. Schad, Martha: Die berühmtesten Frauen der Weltgeschichte. Von der Antike bis zum 17. Jahrhundert. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2008.
 2. Voß, Heinz-Jürgen: Making Sex Revisited. Dekonstruktion des Geschlechts aus biologisch-medizinischer Perspektive. Bielefeld: transcript 2011.
 3. Literatura zgodna z propozycjami prowadzącego zajęcia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 19:46)