SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia informatyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia informatyczna
Kod przedmiotu 11.3-WH-HP-TI-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maciej Lubik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu rozwinięcie i ugruntowanie podstawowych kompetencji informatycznych niezbędnych do realizacji zadań stawianych studentom kierunku historia.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Strony internetowe Uniwersytetu Zielonogórskiego; 2-7. Edycja tekstu - formatowanie tekstu, tworzenie spisu treści, spisu ilustracji, przypisów, tabel, wykresów; 8. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych; 9-10. Tworzenie prezentacji multimedialnych; 11. Narzędzia internetowe w warsztacie naukowym historyka. 

Metody kształcenia

Praca w laboratorium komputerowym, wykład-opis

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzian w zakresie funkcji edytora tekstów. Przygotowanie prostej prezentacji multimedialnej (10 slajdów).

Literatura podstawowa

  1. Biegańska A., Grafika menedżerska i prezentacyjna, Katowice 2007.
  2. Gaworska B., Szantula H., Podstawy technik informatycznych, Katowice 2007.
  3. Mazur A., Przetwarzanie tekstów, Katowice 2007.
  4. Trawka A., Użytkowanie komputerów, Katowice 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. Bowdur E., Usługi w sieciach informatycznych, Katowice 2007.
  2. Wojtuszkiewicz K., Urządzenia techniki komputerowej, cz. I i II, Warszawa 2007.
  3. Wróblewski P., MS Office 2007PL w biurze i nie tylko, Gliwice 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Lubik (ostatnia modyfikacja: 29-04-2021 14:32)