SylabUZ

Historia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Historia gospodarcza Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Historia kultury Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Historia społeczna Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny I: łacina I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot humanistyczny: Kamień w kulturze

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot humanistyczny: Władcy świata- dzieje nowożytnych imperi,ow

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Podstawy public relations Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie

Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna

Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Socjologia ciała Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Technologia informatyczna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów (wyższych) historycznych Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Antyczne korzenie współczesnej Europy Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Geografia historyczna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia starożytna Wykład (30/-), Ćwiczenia (60/-) 10 Tak Nie
Pradzieje ziem polskich Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do badań Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny II: łacina II Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Podstawy pracy kancelaryjnej

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Wprowadzenie do pedagogiki

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Wprowadzenie do psychologii

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru (w tym minimum 2 ECTS na innym kierunku)
Przedmiot do wyboru - Literatura staronordycka w badaniach historycznych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Przedchrześcijańskie wierzenia Skandynawów Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Rzymska Brytania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Dziedzictwo średniowiecza Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Historia regionalna - średniowiecze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia średniowieczna Polski Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia średniowieczna powszechna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Kobiety w kulturze europejskiej Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
ICT w administracji publicznej

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Informacja publiczna i e-administracja

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Prawo w e-administracji

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Śródroczna praktyka pedagogiczna

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Warsztaty pedagogiczne zintegrowane z realizacją praktyk

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty psychologiczne zintegrowane z realizacją praktyk

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Proseminarium I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru (w tym minimum 2 ECTS na innym kierunku)
Przedmiot do wyboru - Norwegia epoki wikingów Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Miasto w średniowiecznej Europie Środkowej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Historia życia codziennego Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Historia Polski XVI-XVIII wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia powszechna XVI-XVIII wiek Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia regionalna - XVI-XVIII wiek Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Moduł specjalizacyjny
Archiwum zakładowe

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Dydaktyka historii

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Dydaktyka ogólna

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Kodeks postępowania administracyjnego

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Podstawy zarządzania dokumentacją

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Teoria organizacji

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Proseminarium II Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru (w tym minimum 2 ECTS na innym kierunku)
Przedmiot do wyboru - Autorytety, wzorce i wzory osobowe- struktura i ewolucja Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Księstwo Warszawskie 1807-1815 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Historia regionalna - XIX wiek Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia powszechna XIX w. Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia ziem polskich pod zaborami Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Moduł specjalizacyjny
Dokumentacja w małej firmie

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Emisja głosu i kultura języka

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
Praktyka

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie dokumentacją w urzędzie i firmie

Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Śródroczna praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Laboratorium (60/-) 3 Nie Nie
Warsztaty dydaktyczne zintegrowane z realizacją praktyk

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Europa a świat w perspektywie historycznej Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 6 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru (w tym minimum 2 ECTS na innym kierunku)
Przedmiot do wyboru - I wojna światowa 1914-1918 Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Stosunki polsko-litewskie w okresie międzywojennym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Historia powszechna XX-XXI wiek Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia regionalna - XX-XXI wiek Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Dziedzictwo kulturowe regionu Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia Polski XX-XXI wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 10 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru (w tym minimum 2 ECTS na innym kierunku)
Przedmiot do wyboru - Pierwsza wojna światowa na morzu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Służby specjalne Polski Ludowej wobec emigracji politycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie