SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Szkoła debatowania i sporu politycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Szkoła debatowania i sporu politycznego
Kod przedmiotu 08.0-WH-PolitP-SDSP-S17
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Piotr Pochyły
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Warsztaty mające na celu naukę prowadzenia sporu politycznego oraz debatowania, w tym prowadzenia i udziału w debatach oksfordzkich.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie do zajęć 2. Założenia teoretyczne debatowania 3. Tradycje sztuki debatowania 4-5. Ćwiczenia z zakresu debat oksfordzkich 6-10 Zajęcia praktyczne w zakresie krótkich występów publicznych. Erystyka polityczna. 11-14 Przeprowadzenie czterech debat oksfordzkich 15. Weryfikacja i ewaluacja debat i sztuki prowadzenia sporu politycznego.

Metody kształcenia

Debata, dyskusja, autoprezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

  1. Przewodnik do debat oksfordzkich – podręcznik przygotowany dla Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Zielonej Górze.
  2. Barbara Jabłońska, O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie: debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej, Kraków 2009.
  3. Agnieszka Łada, Debata publiczna na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prasie polskiej i niemieckiej, Wrocław 2006.
  4. Jakub Pstrąg, Werbalne i niewerbalne techniki i strategie konwersacyjnego oponowania na materiale debat telewizyjnych, Kraków 2004.

 

Literatura uzupełniająca

  1. S. Quinn, Debating in the World Schools Style: A Guide, New York 2009.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2021 15:01)