SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Język współczesnych rosyjskich mass mediów w tłumaczeniach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Język współczesnych rosyjskich mass mediów w tłumaczeniach
Kod przedmiotu 09.1--FRD-JRMT-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Jolanta Fainstein
  • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rosyjskojęzycznymi mass mediami oraz doskonalenie umiejętności językowych w tłumaczeniach, sprawności mówienia, pisania i czytania.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Omówienie aktualnych problemów społeczno-kulturalnych przy pomocy poniżej wymienionych nośników: Газета, Интернет, телевидение, радио, блоги, влоги, форумы, социальные сети. Tematyka zajęć każdorazowo zostaje zaproponowana przez wykładowcę.

Metody kształcenia

Praca z oryginalnym tekstem pochodzącym z rosyjskich mediów społecznościowych – praca indywidualna i w zespole, metoda sytuacyjna, metody ćwiczebne, tłumaczenia tekstów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie pozytywnych ocen z prac kontrolnych i bieżącej kontroli na zajęciach.

Literatura podstawowa

Teksty autentyczne mass mediów.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jolanta Fainstein (ostatnia modyfikacja: 27-04-2022 21:21)