SylabUZ

Filologia rosyjska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Tak
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Tak
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Tak
Językoznawstwo ogólne Konwersatorium (30/-) 7 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 15 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Teoria literatury Konwersatorium (30/-) 7 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Tak
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Tak
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Tak
Metodologia badań językoznawczych Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Metodologia badań literaturoznawczych Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 10 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
spec. biznes i turystyka
Język rosyjski w hotelarstwie i gastronomii Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Język rosyjski w turystyce Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
spec. translatoryka
Teoria i praktyka przekładu Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Tłumaczenia pisemne I (teksty użytkowe) Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język rosyjski w branży logistyczno-spedycyjnej Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 12 Tak Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teksty i konteksty - językoznawstwo Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Teksty i konteksty - literaturoznawstwo Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Tłumaczenia pisemne II (teksty specjalistyczne) Konwersatorium (60/-) 6 Nie Nie
spec. biznes i turystyka
Język rosyjski w biznesie Konwersatorium (60/-) 6 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Prawniczo-ekonomiczny język rosyjski Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Podstawy komunikowania społecznego Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Społeczeństwo obywatelskie. Teoria i praktyka Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/-) 11 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A-B
Przedmiot do wyboru - Język współczesnych rosyjskich mass mediów w tłumaczeniach Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru - Kraje Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru - Rosyjski rynek pracy Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru - Teksty publicystyczne w tłumaczeniach Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru - Tłumaczenie tekstów śpiewanych Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru - Współczesna proza rosyjska Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru - Współczesna rosyjska proza kobieca Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru - Współczesny język rosyjski w mass-mediach Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Gramatyka poraktyczna Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Rosyjska kultura współczesna Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
spec. biznes i turystyka
Geografia turystyczna krajów rosyjskiego obszaru językowego Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Korespondencja handlowa Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
spec. translatoryka
Przekład literacki Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Wstęp do tłumaczeń przysięgłych Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie