SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie IV
Kod przedmiotu 09.0-WH-FAD-SEM4-S-14_pNadGen173RA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 11
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 Pogłębianie umiejętności badawczych studenta.

- Pogłębianie umiejętności krytycznej analizy tekstu naukowego i inferencyjnego łączenia w     

             obrębie tworzonej pracy poglądów różnych autorów.

- Kształtowanie postawy innowacyjnego badacza praktyka.

Wymagania wstępne

- Ewaluacja jakościowych i/lub ilościowych danych badawczych.

- Opracowanie i interpretacja wskazanych zagadnień językoznawczych/literaturoznawczych pod kątem egzaminu magisterskiego.   

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

Ustalana przez prowadzącego

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 23:16)