SylabUZ

Filologia angielska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Tak
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Tak
Praktyczna nauka języka angielskiego I Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 14 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP (4/4) 0 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A
Przedmiot do wyboru: History of Roman Britain Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B
Przedmiot do wyboru: Podstawy teatrologii a dramat amerykański Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Tak
Ścieżka językoznawcza
Językoznawstwo ogólne Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Ścieżka literaturoznawcza
Teoria literatury Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Tak
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Tak
Praktyczna nauka języka angielskiego II Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 8 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru C
Przedmiot do wyboru: Dyskurs kobiecy we współczesnej literaturze afroamerykańskiej Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Tak
Przedmiot do wyboru D
Przedmiot do wyboru: Komunikacja interkulturowa Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Tak
Moduł fakultatywny - spec: Glottodydaktyka
Kształcenie sprawności receptywnych (słuchanie, czytanie)

Występuje w specjalnościach: glottodydaktyka

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Występuje w specjalnościach: glottodydaktyka

Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do glottodydaktyki polonistycznej

Występuje w specjalnościach: glottodydaktyka

Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Ścieżka językoznawcza
Metodologia badań językoznawczych Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Ścieżka literaturoznawcza
Metodologia badań literaturoznawczych Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Spec. Nauczycielska
Pedagogika szkolna

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Praktyka (30/30) 2 Nie Nie
Psychologia wychowawcza

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Teoria i praktyka przekładu audiowizualnego

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Tłumaczenia pisemne I

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kultura współczesna krajów angielskiego obszaru językowego Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego III Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 10 Tak Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru E
Przedmiot do wyboru: Brytyjska filozofia społeczna i polityczna Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Tak
Przedmiot do wyboru F
Przedmiot do wyboru: Literatura/film - nowe technologie/Internet Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Tak
Moduł fakultatywny - spec: Glottodydaktyka
Gramatyka funkcjonalna języka polskiego

Występuje w specjalnościach: glottodydaktyka

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Kształcenie sprawności produktywnych (mówienie i pisanie)

Występuje w specjalnościach: glottodydaktyka

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Ścieżka językoznawcza
Teksty i konteksty - językoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Ścieżka literaturoznawcza
Teksty i konteksty - literaturoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Spec. Nauczycielska
Dydaktyka języka angielskiego I

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Praktyka (60/60) 2 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Tłumaczenia pisemne II

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (60/36) 6 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyczna nauka języka angielskiego IV Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Podstawy komunikowania społecznego Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Społeczeństwo obywatelskie. Teoria i praktyka Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Tak
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/18) 11 Nie Nie
Przedmiot do wyboru G
PDW: Językoznawstwo kognitywne Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Tak
Moduł fakultatywny - spec: Glottodydaktyka
Nowoczesne technologie w nauczaniu/uczeniu się

Występuje w specjalnościach: glottodydaktyka

Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Społeczne, kulturowe i psychologiczne uwarunkowania nauczania języka polskiego jako obcego

Występuje w specjalnościach: glottodydaktyka

Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Testowanie, ocenianie, certyfikacja

Występuje w specjalnościach: glottodydaktyka

Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Warsztat nauczyciela języka polskiego jako obcego

Występuje w specjalnościach: glottodydaktyka

Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru I
Przedmiot do wyboru: Wprowadzenie do ekokrytyki Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Tak
Spec. Nauczycielska
Dydaktyka języka angielskiego II

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej II

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Praktyka (60/60) 2 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Tłumaczenia specjalistyczne

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Tłumaczenia ustne konsekutywne

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie