SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Podstawy teatrologii a dramat amerykański - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Podstawy teatrologii a dramat amerykański
Kod przedmiotu 03.3-WH-FAD-PTDA-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Mobley
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Omówienie podstaw teatrologii i analiza wybranych amerykańskich sztuk teatralnych

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pojęcie tekstu dramatu jako podtekstu. Funkcja reżysera w teatrze. Czytanie sztuki przez krytyka literackiego, reżysera i aktora. Analiza tematu i konstrukcji sztuki teatralnej. Analiza postaci – typy bohaterów, koncepcja bohatera i jej podstawy, cechy fizyczne, dane środowiskowe i cechy psychiczne. Relacje między postaciami. Konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Komunikacja w dramacie – dynamika dialogu. Ruch i dźwięk w teatrze. Rodzaje dramatu. Omówienie wszystkich wyżej wymienionych aspektów na przykładzie wybranych sztyk teatralnych amerykańskich dramaturgów.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie opracowania jednego z omawianych zagadnień w odniesieniu do sztuki teatralnej samodzielnie wybranej przez studenta oraz analiza efektów pracy aktorów i reżysera na podstawie sztuki obejrzanej w teatrze.

Literatura podstawowa

1.     Hansberry, L. 1994. A Raisin in the Sun. New York.

2.     Inge, W. 1950. Come Black, Little Sheba. New York.

3.     Miller, A. 1949. Death of a Salesman. London.

4.     Wilder, T. 1938. Our Town. New York.

5.     Williams, T. 1976. The Glass Menagerie. New York:.

6.     Williams T. 1981. A Streetcar Named Desire. New York.

7.     Wilson, A. 1986. Fences. New York.

Literatura uzupełniająca

  1. Bigsby, C. W. E. 2000. Modern American Drama 1945-2008. Cambridge: Cambridge University Press.
  2. Holloway, J. 2010. Illustrated Theatre Production Guide. Burlington: Elsevier.
  3. Krasner, D. (ed). 2005. A Companion to Twentieth-Century American Drama. Malden, MA: Blackwell.
  4.  Wallis, M. and Shepherd, S. 1988. Studying Plays. London.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 05-05-2022 20:54)