SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A4: Filozoficzne idee w literaturze współczesnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A4: Filozoficzne idee w literaturze współczesnej
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-PFIL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Pytanie o miejsce i rolę filozofii w literaturze, ukazanie wpływu filozofii na literaturę poprzez uświadomienie odbiorcy, że bohaterowie wielkich powieści wypowiadają wielkie kwestie filozoficzne, że są w istocie ideami ubranymi w literacką materię. Celem zajęć jest zatem ukazanie filozoficznego wymiaru literatury.

Wymagania wstępne

Bez wymagań wstępnych

Zakres tematyczny

Dzieje filozofii i literatury, obejmujące sobą dwa wieki – XIX i XX. 

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, problemowy, pogadanka, praca z książką, wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, zrozumiałe pisanie, dociekliwość, krytyczny namysł nad lekturą

Literatura podstawowa

1.      Albert Camus, Upadek/Dżuma/Obcy

2.      Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara/Biesy/Bracia Karamazow

3.      Tomasz Mann, Czarodziejska góra

4.      Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

5.      Louis-Ferdinand Céline, Podróż do kresu nocy

6.      Franz Kafka, Proces/Zamek

7.      Patrick Süskind, Pachnidło

8.      George Orwell, Folwark zwierzęcy/Rok 1984

9.      Gustav Flaubert, Pani Bovary

10.    Iwan Turgieniew, Ojcowie i dzieci

11.    Jean-Paul Sartre, Mdłości

12.    Ernest Hemingway, Komu bije dzwon/Mieć i nie mieć

13.    Joseph Conrad, Tajny agent

14.    Stanisław Brzozowski, Płomienie

15.    Andre Gide, Immoralista

Literatura uzupełniająca

1.      A. Głąb (red.), Filozofia i literatura, Warszawa 2011.

2.      B. Sienkiewicz, T. Sobieraj (red.), Literatura a filozofia, Poznań 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 21-04-2022 11:12)