SylabUZ

Filozofia
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia nauki Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Historia europejskich idei filozoficznych Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Historia nieeuropejskich idei filozoficznych Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Metody humanistyki Wykład (30/-) 7 Tak Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Translatorium: Język angielski Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kultura filozoficzna Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Logiczna analiza przekazu Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z historii filozofii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Specjalność: Etyka w życiu publicznym
Bioetyka

Występuje w specjalnościach: Etyka w życiu publicznym

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Metaetyka

Występuje w specjalnościach: Etyka w życiu publicznym

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność: Kultura Internetu
Przedsiębiorczość w sektorze kultury i przemysłu kreatywnego

Występuje w specjalnościach: Kultura Internetu

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Teoria reklamy i PR

Występuje w specjalnościach: Kultura Internetu

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etyka społeczna Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Opcja J: angielska Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium monograficzne: Filozofia teoretyczna Seminarium (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Przedmiot do wyboru A3: Filozofia praw człowieka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A3: Osobowość moralna w tradycji filozofii i psychologii Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A3: Uhistoryczniona filozofia nauki T.S. Kuhna i P.K. Feyerabenda Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru
Przedmiot do wyboru B3: Filozofia dziejów Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B3: Filozofia znaku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B3: Tanatologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Specjalność: Etyka w życiu publicznym
Epistemologiczne podstawy etyki

Występuje w specjalnościach: Etyka w życiu publicznym

Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Historia doktryn etycznych

Występuje w specjalnościach: Etyka w życiu publicznym

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Kultura Internetu
Analiza dyskursu medialnego

Występuje w specjalnościach: Kultura Internetu

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia technologii komunikacyjnych

Występuje w specjalnościach: Kultura Internetu

Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot społeczny: Podstawy komunikowania społecznego Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Społeczeństwo obywatelskie. Teoria i praktyka Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 9 Nie Nie
Seminarium monograficzne: Filozofia praktyczna Seminarium (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Przedmiot do wyboru A4: Filozofia religii Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A4: Filozoficzne idee w literaturze współczesnej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A4: Socjologia moralności Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru
Przedmiot do wyboru B4: Filozofia edukacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B4: Filozofia sztuki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B4: Polemiki filozoficzne XX-lecia międzywojennego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Specjalność: Etyka w życiu publicznym
Etyka w nauce

Występuje w specjalnościach: Etyka w życiu publicznym

Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Psychologia moralności Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Kultura Internetu
Publikowanie i kreatywne pisanie w Internecie

Występuje w specjalnościach: Kultura Internetu

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Techniki myślenia kreatywnego

Występuje w specjalnościach: Kultura Internetu

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie