SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka szkoły wyższej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka szkoły wyższej
Kod przedmiotu 08.0-WH-LiterT-DSzW2016-S16Ć_pNadGenQNYAS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

przedmiot nieaktywny

Wymagania wstępne

przedmiot nieaktywny

Zakres tematyczny

przedmiot nieaktywny

Metody kształcenia

przedmiot nieaktywny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przedmiot nieaktywny

Literatura podstawowa

przedmiot nieaktywny

Literatura uzupełniająca

przedmiot nieaktywny

Uwagi

przedmiot nieaktywny


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-03-2017 14:22)