SylabUZ

Językoznawstwo
trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dydaktyka szkoły wyższej Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Dydaktyka szkoły wyższej: Dydaktyka akademickich przedmiotów językoznawczych Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Dydaktyka szkoły wyższej: Dydaktyka dorosłych z elementami andragogiki Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Dydaktyka szkoły wyższej: Dydaktyka procesów myślowych Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Dydaktyka szkoły wyższej: Problemy nowoczesnej dydaktyki uniwersyteckiej Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Etyka uprawiania nauki Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Redakcja i edytorstwo tekstów naukowych Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium doktoranckie I Seminarium (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konwersatoria tematyczne II Konwersatorium (30/-) 2 Tak Nie
Metodologia badań językoznawczych Konwersatorium (30/-) 2 Tak Nie
Praktyka II Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium doktoranckie I (2) Seminarium (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konwersatoria tematyczne III Konwersatorium (30/-) 2 Tak Nie
Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia demografii Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia filozoficzna i kulturalna Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Przedmiot społeczno-humanistyczny: Świat sztuki światem języka Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Seminarium doktoranckie II Seminarium (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konwersatoria tematyczne Konwersatorium (30/-) 2 Tak Nie
Praktyka 4 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium doktoranckie II Seminarium (30/-) 1 Nie Nie
Warsztaty językoznawcze: Nowe wyzwania historii języka Konwersatorium (30/-) 5 Tak Nie
Warsztaty językoznawcze: Teorie zmian językowych Konwersatorium (30/-) 5 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konwersatoria tematyczne V Konwersatorium (30/-) 2 Tak Nie
Seminarium doktoranckie III (1) Seminarium (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konwersatoria tematyczne VI Konwersatorium (30/-) 2 Tak Nie
Praktyka 4 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium doktoranckie III (2) Seminarium (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konwersatorium tematyczne VI Konwersatorium (30/-) 2 Tak Nie
Seminarium doktoranckie IV Seminarium (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 4 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium doktoranckie IV(8) Seminarium (30/-) 1 Nie Nie