SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bazy danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bazy danych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-05_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
 • dr inż. Edward Tertel
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tworzeniem oraz z możliwościami wykorzystania baz danych realizowanych w programie Access oraz z sposobami tworzenia prostych baz z zastosowaniem programu Excel.

Wymagania wstępne

Matematyka, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi,

Zakres tematyczny

Zastosowanie baz danych: ACCESS – kwerendy: tworzenie, definiowanie pól obliczeniowych, krzyżowa, parametryczna, z wyrażeniem wiążącym, aktualizująca, usuwająca, powielająca, dołączająca; autoformularze; formularze: modyfikowanie, elementy aktywne, obliczenia, podformularze; autoraport; raporty: kreowanie, modyfikowanie, etykiety, podsumowania. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego EXCELL jako bazy danych. Tworzenie i wykorzystywanie prostych inżynierskich baz danych.

Metody kształcenia

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: ocen za aktywność i sposób realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocen za sprawozdania/bazy danych/programy, będące efektem wykonania przewidzianych do realizacji ćwiczeń w tym zadań samodzielnych. Ocena końcowa z laboratorium jest średnią arytmetyczną z wszystkich uzyskanych ocen.

Literatura podstawowa

 1. Kopertowska M., Zaawansowane możliwości arkusza Excel 2000 PL – Ćwiczenia, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2000, 
 2. Langer M., Po prostu Excel 2000 PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2000,
 3. Michael Alexander, Microsoft Access. Przewodnik dla użytkowników Excela, Wydawnictwo Helion, 2010.
 4. Mendrala D, Szeliga M, Access 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion, 2007.
 5.  5. Viescas J., Microsoft Access 2000 – Podręcznik, Wydawnictwo READ ME, Warszawa 2000,

Literatura uzupełniająca

 1. Cassel P., Palmer P., Access 2000 PL dla każdego", Wydawnictwo HELION, Warszawa 2000,
 2. Nelson S., Guide to Microsoft Excel 2000 with CDROM, Wydawnictwo Redmond Technology PR, 2000,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 19-09-2016 12:17)