SylabUZ

Mechanika i budowa maszyn / Technologia Maszyn
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Elektrotechnika i elektronika Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Inżynieria wytwarzania - obróbka bezubytkowa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Matematyka I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Mechanika techniczna I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Nauka o materiałach I Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Ochrona przed korozją Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Rysunek techniczny Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyka i robotyka Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Inżynieria wytwarzania - obróbka ubytkowa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA I Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania SolidWorks I Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Matematyka II Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Nauka o materiałach II Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Wytrzymałość materiałów I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bazy danych Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Dynamika maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Eksploatacja maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Fizyka Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Informatyka w zastosowaniach inżynierskich Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy I - 01 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Języki programowania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Maszynoznawstwo Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Metrologia i systemy pomiarowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Techniczne środki automatyzacji procesów wytwórczych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Technologiczne systemy transportu i magazynowania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Teoria maszyn i mechanizmów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ergonomia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Język obcy I - 02 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy II - 01 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Maszyny cieplne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Mechanika płynów I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Podstawy mechatroniki Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 6 Nie Nie
Termodynamika techniczna Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Układy napędowe maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Wybrane metody sterowania układami mechanicznymi Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia wytrzymałości materiałów Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Wytrzymałość materiałów II Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elementy organizacji zakładów usługowo-wytwórczych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Filozofia zarządzania Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Język obcy II - 02 Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD II Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA II Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania SolidWorks II Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania AlphaCAM Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania CATIA Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania SprutCAM Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Mechanika płynów II Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Oprzyrządowanie technologiczne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Podstawy programowania obrabiarek CNC Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Podstawy technologii budowy maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Reologia techniczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Technologia montażu i demontażu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie personelem Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie środowiskiem i ekologia Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania SolidWORKS Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Modelowanie i symulacja procesów technologicznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Obróbka plastyczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Odlewnicze procesy technologiczne Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Procesy obróbki skarawaniem i obrabiarki Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarkach CNC Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 7 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kontrola procesów technologicznych Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Obróbka cieplna i powierzchniowa Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Projekt technologiczny Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Spawalnictwo Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie