SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Korespondencja służbowa i handlowa II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Korespondencja służbowa i handlowa II
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-KSH2-K-S14_pNadGenK740Q
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Paweł Wałowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć z Korespondencji Służbowej i Handlowej II jest pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych na
pierwszej części kursu. W tym wypadku chodzi o różnorodne formy komunikacji pisemnej zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, a odnoszącej się do dziedziny handlu, usług i szeroko rozumianego biznesu. Szczególnie istotne będzie w tym przypadku zauważenie i samodzielne zastosowanie różnego rodzaju rejestrów formalnych, stylistycznych i leksykalnych, które obowiązują w określonych kontekstach komunikacyjnych. W centrum zainteresowania konwersatorium znajdą się tym razem przede wszystkim sytuacje konfliktowe, sporne, czyli najogólniej mówiąc – trudne – które, wymagają szczególnej staranności językowej.

Podobnie jak w pierwszej części kursu studenci są zobligowani do przygotowania kilku zadanych form korespondencji odnoszących się do wybranych sytuacji komunikacyjnych – jednakże zawierających w sobie potencjał nieporozumienia lub konfliktu. Ponadto każdy z uczestników zajęć przygotuje referat/prezentację w Power Point, w której omówione zostaną typy/cechy wybranej formy pisemnej.

Wymagania wstępne

Zaliczenie konwersatorium Korespondencja Służbowa i Handlowa I.

Zakres tematyczny

Różne typy korespondencji służbowej – wewnętrznej oraz zewnętrznej:

- min.  notatka służbowa, protokół, sprawozdanie, oficjalne podanie/prośba, zaproszenie, zawiadomienie, gratulacje

Różne typy korespondencji handlowej:

- min. dokumenty związane z transakcjami kupna-sprzedaży, zapytanie o ofertę, oferta, zamówienie, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, faktura VAT, reklamacja.

Metody kształcenia

  • praca z książką, praca z dokumentem źródłowym,
  • analiza autentycznej korespondencji,
  • samodzielne tworzenie tekstów,
  • analiza i ocena prac studentów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

1.      B. Abegg, [przekł. i adapt.: Zofia Kotowska],  100 listów - język niemiecki: biznes, handel, administracja, Warszawa 2002.

2.      S. Bęza, Blickpunkt Wirtschaft: niemiecki w ekonomii i biznesie, Warszawa 2012.

3.      S. Bęza, A. Kleinschmidt, Deutsch im Büro und Geschäftsleben, Warszawa 1996.

4.      S. Bęza,  Moderne deutsche Handelskorrespondenz, Warszawa 1994.

5.      B. Designer (red.), Basiswissen Wirtschaftsdeutsch : Stoffgebiete und Fachwortschatz , München 1999.

6.      G. Neumayer, Handelskorrespondenz: Musterbriefe = Korespondencja firmy: wzory listów, Warszawa 1996.

7.      A. Pollert, B. Kirchner, J. Morato Polzin,  Duden. Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Beruf, Ausbildung und tägliches Leben, Mannheim 2004.

Literatura uzupełniająca

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego, opracowania i materiały własne.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Paweł Wałowski (ostatnia modyfikacja: 06-09-2016 14:17)