SylabUZ

Filologia / Filologia germańska
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł zerowy
Fonetyka języka niemieckiego Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Język starożytny - łacina Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego I Laboratorium (60/36), Laboratorium (60/36), Laboratorium (60/36) 12 Nie Nie
Moduł kierunkowy
Historia Austrii, Niemiec i Szwajcarii Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny- Antropologia kulturowa Wykład (30/18) 4 Tak Tak
Przedmiot społeczny: Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny- psychologia społeczna Wykład (30/18) 4 Tak Tak
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny- wiedza o państwie Wykład (30/18) 4 Tak Tak
Przedmiot społeczny- wiedza o państwie Konwersatorium (30/18) 4 Nie Tak
Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Praktyczna nauka języka niemieckiego II Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (60/36), Egzamin (0/0) 10 Tak Nie
Wstęp do językoznawstwa Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do literaturoznawstwa Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - AHU
Elementy wiedzy ekonomicznej i prawniczej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wiedza o instytucjach europejskich Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska
Podstawy pedagogiki Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Podstawy psychologii Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - translatorska
Interakcje językowe ustne Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy komunikacji językowej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Ćwiczenia fonetyczne Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Ćwiczenia gramatyczne I Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Ortografia niemiecka Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Słuchanie ze zrozumieniem Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Sprawności zintegrowane Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Śląsk wczoraj i dziś Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Gramatyka opisowa języka niemieckiego I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Historia literatury niemieckiej: oświecenie - klasyka weimarska Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego III Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 5 Nie Nie
Wiedza o krajach niemieckojęzycznych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - AHU
Język niemiecki mediów Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Komunikacja gospodarcza I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Wiedza o regionie Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/30) 2 Nie Tak
Psychologia rozwojowa Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Tak
Moduł specjalizacyjny - translatorska
Interakcje językowe pisemne Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Korespondencja prywatna i formalna Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do translatoryki Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Ćwiczenia gramatyczne II Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Ćwiczenia leksykalne Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Fonetyka z elementami fonologii Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Rozumienie ze słuchu Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Gramatyka opisowa języka niemieckiego II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Historia literatury niemieckiej: romantyzm - Vormärz Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 6 Tak Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Moduł specjalizacyjny - AHU
Komunikacja gospodarcza II Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Korespondencja służbowa i handlowa I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Krajoznawstwo turystyczne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Praktyka Praktyka (90/54) 3 Nie Tak
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska
Dydaktyka nauczania języka niemieckiego Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Tak
Dydaktyka ogólna Wykład (30/30) 2 Nie Tak
Kompetencje nauczyciela Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - translatorska
Język biznesu I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Język mediów Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Teoria i praktyka przekładu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Dydaktyka literatury Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Gramatyka kontrastywna języków Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Śląsk jako region wielu granic Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Historia literatury niemieckiej: realizm - ekspresjonizm Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Leksykologia Wykład (30/18) 4 Tak Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego V Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 6 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy
Ćwiczenia specjalizacyjne - językoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - AHU
Korespondencja służbowa i handlowa II Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Tłumaczenie tekstów użytkowych Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska
Emisja głosu i kultura języka Laboratorium (30/30) 1 Nie Tak
Praktyka dydaktyczna Praktyka (120/120) 3 Nie Tak
Moduł specjalizacyjny - translatorska
Język biznesu II Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Leksykografia Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Semiotyka Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Teoria kultury Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Wybrane zagadnienia filozofii niemieckiej Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Zajecia ogólnouczelniane lub na innym kierunku

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Moduł kierunkowy
Historia języka niemieckiego Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Historia literatury niemieckiej: 1919-1989 Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego VI - Konwersacje Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/18) 9 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Historia i kultura Śląska Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Kobieta i kobiecość w dyskursie naukowym Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Socjolingwistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak