SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kobieta i kobiecość w dyskursie naukowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kobieta i kobiecość w dyskursie naukowym
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-KKDN
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem cyklu zajęć jest zapoznanie studentów z (kulturoznawczym) dyskursem naukowym, w którym kobieta odgrywa podwójną rolę: 1) jako podmiot, którego zachowanie i działanie doprowadziło do zmiany świata oraz 2) jako przedmiot męskich rozważań naukowych, zarówno w kontekście mizoginii jak również poglądów przychylnych kobiecie. 

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Propozycje prowadzącego zajęcia

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, opis wyjaśniający i systematyzujący (prezentacja w power point), dyskusja panelowa, debata „za i przeciw” etc.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pytania kontrolne sprawdzające stopień opanowania materiału, krótkie statementy/dłuższe wypowiedzi sprawdzające suwerenność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną, aktywność podczas zajęć, obecność na zajęciach i/lub zaliczenie pisemne w postaci kolokwium.

Literatura podstawowa

  1. Beck, Barbara: Die berühmtesten Frauen der Weltgeschichte. Vom 18. Jahrhundert bis heute. Wiesbaden: Marix Verlag 2008.
  2. Holtz-Bacha, Christina (Hg.): Frauen, Politik und Medien. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2008.
  3. Schad, Martha: Frauen gegen Hitler. München: Herbig 2010.
  4. Schad, Martha: Die berühmtesten Frauen der Weltgeschichte. Von der Antike bis zum 17. Jahrhundert. Wiesbaden: Marix Verlag 2007.
  5. Stopczyk, Annegret (Hg.): Was Philosophen über Frauen denken. Berlin: Aufbau Verlag 1977.
  6. Literatura zgodna z propozycjami prowadzącego zajęcia.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Kiejzik, Lilianna: Kobiety w filozofii. Filozofowie o kobietach. Eseje subiektywne. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2012.
  2. Stein, Edyta: Kobieta: Pytania i refleksje. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2015.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-09-2016 12:03)