SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Myślenie polityczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Myślenie polityczne
Kod przedmiotu 14.1--WH-PP-MPO-Ć 1-S14_pNadGen1F2RC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w materię politologii jako dziedziny nauk społecznych. Kurs oparty jest na fundamentalnym pojęciu dla refleksji politologicznej – myśleniu politycznym. Studenci poznają kryteria różnych sposobów myślenia o tym, co polityczne. Podstawowym cele będzie rozpoznanie myślenia politologów jako odrębnego od potocznej wiedzy o społeczeństwie oraz polityce.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1.Myślenie polityczne vs. polityczny frazes.2. Sposoby odpowiadania na fundamentalne pytania w niebanalny sposób. 3. Myślenie potoczne oraz jego wrogowie. 4. Co wynika z niemyślenia o rzeczywistości? 5. Dlaczego warto myśleć o ryzyku? 6. Czy można zrozumieć świat polityki? 7. Proste i trudne sytuacje do rozwiązania a polityczne recepty. 8. Czy można oddać „duszę” polityce? 9. Politologia i polityka. To samo i inne. 10. O tym czy lepiej być politycznie kreatywnym czy skonsumować politykę. 11. O tym czy polityka jest domeną utopistów i czy polityk musi wierzyć w to co mówi. 12. Czy politolog może wierzyć liczbom? 13. Czy łatwiej jest kochać czy nienawidzić demokrację? 14. Czy politycy umożliwiają nam życie w sprawiedliwym świecie?

Metody kształcenia

Dyskusja; prezentacja panelowa; „burza mózgów”; dyskusja za i przeciw; akcja-bodziec-reakcja; samodzielna praca z tekstem; studium przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna (50% wartości oceny); prezentacja mutlimedialna (20% oceny); weryfikacja bieżących postępówi  ewaluacja „myślenia politycznego” (30% oceny). 

Literatura podstawowa

 1. M. A. Cichocki, D. Gawin, D. Karłowicz, Trzeci punkt widzenia, Warszawa 2016
 2. A. Bloom, Umysł zamknięty, Poznań 2012.
 3. D. Kahneman, Pułapki myślenia: o myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012.
 4. J. Arnoldi, Ryzyko, Warszawa 2011.
 5. T. Judt, Źle ma się kraj. Rozprawa o naszych współczesnych bolączkach, Wołowiec 2011.
 6. G. W. Kołodko, Świat na wyciągnięcie myśli, Warszawa 2010.
 7. R. Nozick, Anarchia, państwo i utopia, Warszawa 2010.
 8. R. Patel, Wartość niczego. Jak przekształcić społeczeństwo rynkowe i na nowo zdefiniować demokrację, Warszawa 2010.
 9. A. M. Kjaer, Rządzenie, Warszawa 2009.
 10. W. Osiatyński, Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi 25 lat później, Warszawa 2009.
 11. M. J. Sandel, Liberalizm a granice sprawiedliwości, Warszawa 2009.
 12. G. Sorman, Ekonomia nie kłamie, Warszawa 2009.
 13. B. R. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008.
 14. R. Casati, A. Verzi, Proste sytuacje nie do rozwiązania, Kraków 2008.
 15. R. D. Putnam, Samotna gra w kręgle, Warszawa 2008.
 16. J. Rancière, Nienawiść do demokracji, Warszawa 2008.
 17. H. Arendt, Polityka jako obietnica, Warszawa 2007.
 18. L. Thurow, Fortuna sprzyja odważnym, Warszawa 2007.
 19. J. Baudrillard, Wojny w Zatoce nie było, Warszawa 2006.
 20. H. D. Thoreau, Obywatelskie nieposłuszeństwo, Poznań 2006.
 21. R. P. Feynman, Przyjemność poznawania, Warszawa 2005.
 22. B. Crick, W obronie polityki, Warszawa 2004
 23. A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa 2004.
 24. P. Śpiewak, Obietnice demokracji, Warszawa 2004.
 25. G. Tinder, Myślenie polityczne, Warszawa 2003.
 26. M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji, Warszawa 2001.
 27. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.
 28. J. F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca

 1. J. Butler, Ramy wojny, Warszawa 2011.
 2. D. Kirkpatrick, Efekt facebooka, Warszawa 2011.
 3. J. Palikot, Ja (rozmawia Cezary Michalski), Warszawa 2010.
 4. M. Lilla. Bezsilny Bóg. Religia, Polityka i Nowoczesny Zachód, Warszawa 2009.
 5. R. E. Nisbet, Geografia myślenia, Warszawa 2009.
 6. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2007.
 7. K. Wilber, Integralna teoria wszystkiego, Poznań 2006.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:03)