SylabUZ

Politologia. / Relacje międzynarodowe
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Konflikty społeczne Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Myślenie polityczne Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny (A): Kamień w kulturze Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot humanistyczny (B): Studium historii Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot humanistyczny (C): Antyczne korzenie współczesnej Europy Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny (D): Filozofia Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany lub na innym kierunku studiów Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Retoryka i argumentacja polityczna Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wstęp do studiów politologicznych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Administracja publiczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Historia polityczna Polski XX wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Najnowsza historia polityczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Państwa obszaru postsowieckiego w relacjach bilateralnych Wykład (30/-) 2 Tak Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do relacji międzynarodowych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do nauki o państwie i prawie Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wstęp do nauki o polityce Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Międzynarodowe stosunki gospodarcze Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Myśl polityczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Problematyka wojskowa w relacjach międzynarodowych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Projekt Projekt (30/-) 6 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Stosunki międzynarodowe Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bliski wschód jako arena relacji miedzynarodowych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Filozofia polityki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Międzynarodowe prawo publiczne Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Samorząd i polityka lokalna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Systemy polityczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Teoria stosunków miedzynarodowych Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Marketing polityczny Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Partie polityczne i systemy partyjne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Praktyka Praktyka (30/-) 3 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Relacje międzynarodowe w Europie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Statystyka i demografia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Stosunki transatlantyckie i transkontynentalne Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
System polityczny RP Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologia polityki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Integracja europejska Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Integracja europejska Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Polityka społeczno-gospodarcza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Polska polityka zagraniczna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Religie świata Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Studia strategiczne Konwersatorium (30/-) 4 Tak Nie
Studia strategiczne Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie