SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Korespondencja prywatna i formalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Korespondencja prywatna i formalna
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-KPF-K-14_pNadGenWI215
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Magdalena Adamczyk-Haniewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie techniki pisania listów prywatnych i formalnych obejmujące znajomość struktury poszczególnych ich typów, jak również swoistości leksyki, stylu i rejestru.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Formalne aspekty korespondencji pisemnej (interpunkcja, datowanie, zwroty grzecznościowe itp.). Korespondencja listowna i elektroniczna. Typy korespondencji prywatnej (np. list gratulacyjny, kondolencyjny, podziękowanie, przeprosiny). Typy korespondencji formalnej (pisma o charakterze handlowym, biznesowym, urzędowym, podanie o pracę itp.).

Metody kształcenia

Teoria: Metoda tekstu przewodniego, dyskusja

Praktyka: Ćwiczenia mające na celu rozwinięcie umiejętności tworzenia pism formalnych i prywatnych, tj. rozbudowujące stosowne obszary leksyki, doskonalące wyczucie stylu i rejestru językowego, umożliwiające opanowanie struktury poszczególnych typów korespondencji pisemnej oraz swobodne poruszanie się wśród niuansów angielszczyzny pisanej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składają się wyniki z prac kontrolnych (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

1. Bly, R. W. 2004. Webster’s new world letter writing handbook. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing, Inc.

2. Breen, P. 2002. The book of letters: How to write a letter for every occasion. Crows Nest, NSW: Allen & Unwin.

3. Burt, A. 2006. Model everyday letters and forms: How to write and set out formal letters and documents. Oxford: How To Books Ltd. 

4. Kolin, P. C. 2010. Successful writing at work. Boston, MA: Wadsworth, Cengage Learning. 

5. Sandler, C., Keefe, J. 2004. 1001 letters for all occasions: The best models for every business and personal need. Avon, MA: Adams Media.

6. Shepherd, M., Hogan, S. 2008. The art of the personal letter: A guide to connecting through the written word. New York, NY: Broadway Books.

Literatura uzupełniająca

1. Bly, R. W., Kelly, R. A. 2009. The encyclopedia of business letters, faxes, and e-mail. Franklin Lakes, NJ: The Career Press, Inc.

2. Fisher Chan, J. 2008. E-mail: A write it well guide. Oakland, CA: Write It Well.

3. Geffner, A. B. 2007. How to write better business letters. Hauppauge, NY: Barron’s Educational Series, Inc. 

4. Lindsell-Roberts, S. 2004. Strategic business letters and e-mail: Hundreds of model letters. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.

5. McCarthy, M. 1998. Letter writing made easy. Santa Monica, CA: Santa Monica Press, LLC.

6. Muckian, M., Woods, J. 1996. The business letter handbook. Avon, MA: Adams Media.

Uwagi

Brak uwag


Zmodyfikowane przez dr Magdalena Adamczyk-Haniewicz (ostatnia modyfikacja: 17-08-2016 13:54)