SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o kulturze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o kulturze
Kod przedmiotu 08.9-WH-FP-WOK-1-Ć-S14_pNadGenKSM90
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Romuald Jabłoński, prof. UZ
 • dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z różnymi formami kultury; poznanie podstawowych pojęć z zakresu teorii kultury; pobudzanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy o wybranych formach ekspresji twórczej (np. architektura, film, muzyka, teatr).

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Różne ujęcia kultury; kultura wysoka a kultura masowa; różne formy ekspresji twórczej.

Metody kształcenia

elementy wykładu, prezentacja, dyskusja, samodzielna interpretacja różnych dzieł sztuki (np. obrazów, muzyki, filmów)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w dyskusjach, przedstawienie samodzielnych prób interpretacji różnych tekstów kultury

Literatura podstawowa

 1. Ałpatow M. W, Historia sztuki, tom 1, 2, 3, 4, Warszawa 1968.
 2. Banach A., Wybór maski. 11 teatrów klasycznych, Kraków – Wrocław 1984.
 3. Beckett W., Historia malarstwa. Wędrówki po historii zachodu, Warszawa 1996.
 4. Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, tom 1 i 2, Warszawa 1975.
 5. Helman A., Pitrus A., Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.
 6. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.
 7. Nicoll  A., Dzieje teatru, Warszawa 1977.
 8. Solei J.J., Lelong G., Najsłynniejsze dzieła muzyki światowej, Łódź 1993.
 9. Wilińska M., Działoszyński B., Rossa A.(red.), Epoki i kierunki w kulturze, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Biała A., Literatura i malarstwo. Korespondencja sztuk, Warszawa – Bielsko Biała 2009.
 2. Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.
 3. Carr–Gomm S., Arcydzieła światowego malarstwa. Mity, postacie symbole, Warszawa 2003.
 4. Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Kraków 1981.
 5. Fryś – Pietraszkowa E., Kunaczyńska – Iracka A., Pokropek M., Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988.
 6. Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Kraków 2009.
 7. Herbert Z., Barbarzyńca w ogrodzie, Wrocław 1998.
 8. Hollingsworth M., Sztuka w dziejach człowieka, Warszawa 2006.
 9. Kłoskowska A., Kultura masowa, Warszawa 1980.
 10. Latoch–Zielińska M. (red.), Animacja działań kulturalnych – Wyzwanie współczesności, Warszawa 2010.
 11. Loska K. (red.), Wokół kina gatunków, Kraków 2001.
 12. Mencwel A. (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2005.
 13. Norman E., Dom boga. Historia architektury sakralnej, Warszawa 2007.
 14. Plazaola J., Kościół i sztuka od początków do naszych dni, Kielce 2001
 15. Płażewski J., Język filmu, Warszawa 2008.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-09-2016 13:34)