SylabUZ

Filologia polska
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język jako archiwum kultury Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język starożytny: łacina z elementami kultury antycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Nauki pomocnicze filologii Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Antyczne korzenie współczesnej Europy Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot humanistyczny: Filozofia Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/-) 4 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 4 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Wiedza o państwie Konwersatorium (30/-) 4 Nie Tak
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia umysłu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Gramatyka funkcjonalna języka polskiego dla cudzoziemców Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Gramatyka opisowa języka polskiego Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 7 Tak Tak
Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Podstawy pedagogiki Wykład (30/-) 2 Nie Tak
Podstawy psychologii Wykład (30/-) 2 Nie Tak
Podstawy retoryki Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Poetyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Religie świata Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Teoria informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Teoria recepcji i oddziaływania tekstu literackiego Wykład (30/-) 1 Nie Tak
Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza i interpretacja dzieła literackiego Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Esej literacki i filozoficzny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Gramatyka kontrastywna języków Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Gramatyka opisowa języka polskiego Konwersatorium (30/-) 5 Tak Nie
Historia literatury polskiej: literatura romantyzmu i pozytywizmu Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 7 Tak Tak
Historia literatury polskiej: literatura romantyzmu i pozytywizmu Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Kognitywne przetwarzanie informacji Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Kultura języka polskiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/-) 2 Nie Tak
Proseminarium Proseminarium (30/-) 4 Nie Nie
Psychologia rozwojowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Teksty użytkowe Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Tradycyjne i cyfrowe źródła informacji Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Warsztaty pisania poezji Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Zarys historii literatury polskiej dla cudzoziemców Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologiczne konteksty informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Dialektologia polska z elementami etnolingwistyki Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Dydaktyka literatury i języka polskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Dydaktyka ogólna Wykład (30/-) 2 Nie Tak
Historia języka polskiego - dzieje budowy i używania języka narodowego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Tak
Historia literatury polskiej: literatura Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 7 Tak Tak
Historia literatury polskiej: literatura Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Kompetencje nauczyciela Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Kreatywne pisanie reportażu literackiego Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Literaturoznawcze praktyki interpretacyjne Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Praca z użytkownikiem informacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Tak
Praktyka Inne (30/-) 3 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kreacyjna moc języka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. Wykład (30/-) 1 Nie Tak
Translatoryczne aspekty pragmatyki i genologii polskiej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Cyfrowa archiwizacja danych Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Dezinformacja w Internecie Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Emisja głosu i kultura języka Laboratorium (30/-) 2 Nie Tak
Historia literatury polskiej: literatura po roku 1939 Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Historia literatury polskiej: literatura po roku 1939 Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 7 Tak Tak
Literatura powszechna (do XVIII w.) Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
Nauczanie wymowy i trudnych miejsc polszczyzny Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Językowy savoir-vivre w życiu publicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Komunikacja międzynarodowa a język Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
PDW: Literatura/film - nowe technologie/Internet Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Sztuka dyskusji i debaty Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła podstawowa Praktyka (120/-) 3 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Styl kluczem do sukcesu - sztuka komunikowania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Miejsce literatury w kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka interpretacji - teoria i metodologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Schematy fabularne literatury popularnej Wykład (30/-) 1 Nie Tak
Seminarium licencjackie (I) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Stylistyka języka polskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Tak
Stylistyka praktyczna z elementami kultury języka polskiego Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Warsztaty pisania prozy Laboratorium (30/-) 3 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia literatury Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Tak
Literatura powszechna (XIX-XXI w.) Konwersatorium (30/-) 6 Nie Tak
PDW: Prezenter radiowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pragmatyka tekstu Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Fenomen mody w zwierciadle języka i kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Warsztaty krytyczno-publicystyczne Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Język polskich piosenek i pieśni jako źródło wiedzy o kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Mowa nienawiści wczoraj i dziś Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sprawność językowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka autoprezentacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Seminarium licencjackie (II) Seminarium (30/-) 8 Nie Tak
Wiedza o kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak