SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Piłka nożna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Piłka nożna
Kod przedmiotu 16.1-WF-PN
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Jacek Sajnóg
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykształcenie nauczyciela, który będzie przygotowany do samodzielnego formułowania celów i opracowywania programów nauczania gry w piłkę nożną oraz ich realizacji w warunkach szkolnego wychowania fizycznego. Usprawnienie studentów w zakresie techniki gry w piłkę nożną.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności techniczne gry w piłkę nożną. Znajomość przepisów gry.

Zakres tematyczny

Historyczne i prawne podstawy funkcjonowania piłki nożnej w Polsce i na Świecie.

Metodyka i systematyka techniki piłki nożnej.

 • Charakterystyka gry w piłkę nożną . Definicje i podział techniki.
 • Metodyka i systematyka nauczania elementów techniki specjalnej w piłce nożnej.
 • Wykazanie różnic pomiędzy nauczaniem i doskonaleniem techniki.
 • Charakterystyka wiodących metod i form służących nauczaniu lub doskonaleniu techniki.

Metodyka i systematyka taktyki piłki nożnej.

 • Charakterystyka zespołowych form atakowania i bronienia.
 • Znaczenie i formy taktyki indywidualnej. Gra 1x1 w obronie i ataku
 • Ogólna charakterystyka nowoczesnych sposobów gry w piłce nożnej – aktualne trendy i koncepcje
 • Omówienie i rekomendacja do pracy z różnymi grupami młodzieżowymi małych gier od 2x2 do 7x7 oraz ustawień taktycznych 1-4-3-3 oraz 1-3-4-3

Piłka nożna dzieci i młodzieży.

 • System szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce (założenia merytoryczne i organizacyjne).
 • Szkolenie dzieci i młodzieży – specyfika w doborze metod, form i środków treningowych.
 • Formy zabawowe w nauczaniu techniki i taktyki gry w piłkę nożną oraz kształtowaniu sprawności.

Obserwacja i analiza meczu piłkarskiego.

 • Znaczenie oraz rodzaje obserwacji gry w odniesieniu do działań motorycznych, technicznych i taktycznych.
 • Przykładowe arkusze obserwacyjne.
 • Opracowanie danych zgromadzonych w arkuszach obserwacyjnych.
 • Wideo-analiza sportowa

Przepisy gry. Rola sędziego, podstawy przepisów, zasady fair play

Opracowanie konspektów lekcyjnych dla różnych grup wiekowych oraz samodzielne prowadzenie zajęć ruchowych z piłki nożnej.

Metody kształcenia

Obserwacja, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach, metoda analityczna, metoda syntetyczna, gra szkolna, gra uproszczona.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, udział w organizacji zawodów sportowych w piłkę nożną, udział w obserwacji zajęć piłki nożnej, przeprowadzenie analizy statystycznej meczu w piłkę nożną, przeprowadzenie gry lub zabawy w nauczaniu techniki lub taktyki piłki nożnej. Ocenie podlega:

 • test z progami punktowymi, składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Minimum na uzyskanie zaliczenia to 60% punktów – 40%
 • test sprawności specjalnej – 40%,
 • opracowane przez studenta materiały metodyczne (konspekty, arkusze statystyczne, protokoły) – 10%
 • samodzielne prowadzenie zajęć ruchowych z piłki nożnej - 10%

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z laboratorium.

 

Literatura podstawowa

 1. Piłka Nożna Jutra : PZPN Warszawa 2012
 2. Gry i Zabawy z piłką : PZPN Warszawa 2011
 3. Piłka Nożna w szkole : PZPN Warszawa 2012
 4. Formy Zabawowe dla piłkarzy : PZPN Warszawa 2009
 5. Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat : PZPN Warszawa 2010
 6. E.Klejndinst , M.Dorna - Technika piłki nożnej : UEFA Grassroots 2009
 7. AMO : PZPN Warszawa 2014
 8. Unifikacja organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce : PZPN Warszawa 2013
 9. Narodowy Model Gry PZPN : PZPN Warszawa 2016
 10. Gołaszewski J.: Piłka Nożna. AWF Poznań 2003
 11. Gołaszewski J.: Piłka nożna. Przewodnik metodyczno – szkoleniowy. Skrypt nr 121, AWF Poznań 1998.
 12. Nosal J. , Śledziewski D.: System szkolenia dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce. PZPN. Warszawa 2009.
 13. Paluszek K.: Kompendium instruktora i trenera piłki nożnej. Wrocław 2010.
 14. Panfil R., Żmuda W.: Nauczanie gry w piłkę nożną. PZPN. Wrocław 1996.
 15. Przepisy gry w piłkę nożną 2016/17. FIFA/PZPN. Warszawa 2016.
 16. Przepisy gry - futsal 2014/15. FIFA 2014
 17. Stępiński M., Dorna M.: Gra 1x1 w piłce nożnej. Wrocław 2011.
 18. Stępiński M., Paluszek K. Atlas środków doskonalących podania i przyjęcie piłki. Wrocław 2008.
 19. Cook M., Shoulder J.: Trening piłkarski. Gry, ćwiczenia techniczne i kondycyjne. Ożarów Mazow. 2008.
 20. Talaga J.: Taktyka piłki nożnej. Sport i Turystyka 1988.
 21. Talaga J.: Technika piłki nożnej. Sport i Turystyka 1987.
 22. Talaga J.: Trening piłki nożnej. Sport i Turystyka 1989.

Literatura uzupełniająca

 1. Bangsbo J.: Sprawność fizyczna piłkarza. Warszawa 1999.
 2. Bondarowicz M.: Zabawy w grach sportowych. Warszawa 1995.
 3. Ćmikiewicz L.: Piłka nożna dzieci i młodzieży. MAWI. Warszawa 2000.
 4. Naglak Z.: Zespołowa gra sportowa. AWF Wrocław 1994.
 5. Solveborn S.A.: Stretching. Sport i Turystyka 1982.
 6. Stawczyk Z.: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. AWF Poznań 2001.
 7. Unifikacja nauczania piłki nożnej. PZPN. Warszawa 1985.
 8. Wrzos J. Wielki Futbol. Poznań 2006.
 9. Dziąsko J., Naglak Z.: Teoria gier zespołowych. PWN Warszawa. Wrocław 1983.
 10. Stronczyński W., Stuła A.: Gry i zabawy ruchowe w szkoleniu piłkarskim. Skrypt nr 100, AWF Poznań 1995.
 11. Bednarski L.: Piłka nożna. Zajęcia treningowe w rocznym cyklu szkolenia. Kraków 2000.
 12. Przepisy gry w piłkę nożną w pytaniach i odpowiedziach. PZPN. Warszawa 2002.
 13. Centralna Baza Pytań KS PZPN : PZPN Warszawa 2015
 14. Przepisy gry Beach Soccer 2015/16. FIFA 2014

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Jacek Sajnóg (ostatnia modyfikacja: 11-09-2016 15:17)