SylabUZ

Wychowanie fizyczne.
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biomechanika ruchu - metody pomiarowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Etyka sportu Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Fizjologia wysiłku fizycznego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Gimnastyka Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Medycyna sportowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Metodologia badań naukowych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Pływanie Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język migowy w sporcie Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Pedagogika specjalna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Psychologia sportu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biomedyczne Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki społeczne Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizjologia starzenia się Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Lekkoatletyka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Odnowa biologiczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Piłka siatkowa Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy geriatrii Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna ciągła - Gimnazjum (wychowawcza - 30h; edukacyjna - 45h) Praktyka (75/75) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biomedyczne Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki społeczne Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
Statystyka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Teoria i metodyka treningu sportowego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Trening funkcjonalny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne specjalne Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny: Monitorowanie treningu sportowego Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język Obcy angielski/niemiecki Laboratorium (30/18) 2 Tak Nie
Koszykówka Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Piłka nożna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Piłka ręczna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna ciągła - 75 godz. wg specjalności, sem. 3,realizacja: 1 dzień w tygodniu Praktyka (75/75) 4 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna ciągła -100 godz., szkoła ponadgimnazjalna (wrzesień po 1 roku studiów) Praktyka (100/100) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne Seminarium (30/18) 7 Nie Nie
Struktura treningu sportowego Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Trening zdrowotny Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Żywienie i suplementacja w sporcie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Edukacja seksualna - przedmiot do wyboru Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - przedmiot do wyboru Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Nowoczesne formy tańca Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie w sporcie Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Praktyka śródroczna - 75 godz. wg specjalności, (3 tygodnie), sem. 4 Praktyka (75/75) 4 Nie Nie
Psychologia starzenia się Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne Seminarium (30/18) 10 Nie Nie
Socjologia sportu Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie

Trening medyczny

Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Trening siłowy Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Trening wytrzymałościowy i cardio Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Turystyka i rekreacja szkolna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny z nauk przyrodniczych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Żywienie osób starszych Wykład (15/18), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie