SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pływanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pływanie
Kod przedmiotu 16.1-WF-P
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Grzybowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykształcenie nauczyciela pływania, który będzie przygotowany do samodzielnego formułowania celów i opracowywania programów nauczania pływania oraz ich realizacji w warunkach szkolnego wychowania fizycznego. Usprawnienie w zakresie sportowej techniki pływania oraz umiejętności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć w wodzie na poziomie Ratownika WOPR.

Wymagania wstępne

Znajomość i umiejętność zaprezentowania poprawnej techniki pływania stylami sportowymi.

Zakres tematyczny

 1. Teoria pływania jako zbiór wiedzy o środowisku wodnym, o technice pływania oraz o metodyce nauczania pływania.
 2. Historia i przepisy pływania.
 3. Zasady bezpieczeństwa oraz kompetencje nauczyciela podczas zajęć w wodzie.
 4. Sportowa technika pływania (st. grzbietowy, kraul, st. klasyczny, st. motylkowy, st. zmienny, starty, nawroty).
 5. Ratownictwo wodne (umiejętności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć w wodzie na poziomie Ratownika WOPR).
 6. Podstawowe sposoby pływania wykorzystywane przy korygowaniu wad postawy. Zasady stosowania ćwiczeń pływackich w najczęściej występujących wadach postawy.
 7. Opracowywanie konspektów lekcyjnych, samodzielne prowadzenie zajęć ruchowych w wodzie i lub prelekcji na temat bezpieczeństwa nad wodą przez studenta.

Metody kształcenia

wykład, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, zajęcia praktyczne, symulacja, praca w grupach, obserwacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Ocenie podlegają:

 • test z progami punktowymi, składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Minimum na uzyskanie zaliczenia to 60% punktów – 25%,
 • zaprezentowanie poprawnej techniki pływania st. zmiennym wraz ze startami i nawrotami oraz uzyskanie limitów czasowych na dystansie 100 metrów – 50%,
 • test sprawnościowy w zakresie ratownictwa wodnego – 10%,
 • samodzielne przeprowadzenie zajęć ruchowych w wodzie – 10%,
 • wykonanie grupowego projektu (przygotowanie, realizacji i dokumentacja z przeprowadzonych zawodów) – 5%.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Bartkowiak E.: Pływanie sportowe. Warszawa 2008.
 2. Czabański B., Filon M., Zatoń K. (red.): Elementy teorii pływania. Wrocław 2003.
 3. Dybińska E.: Uczenie się i nauczanie pływania Zagadnienia wybrane. Kraków 2011.
 4. Karpiński R.: Pływanie. Podstawy, techniki, nauczanie. Katowice 2009.
 5. Laughlin T.: Pływanie dla każdego. Zielonka 2007.
 6. Ostrowski A.: Zabawy i rekreacja w wodzie. Warszawa 2003.
 7. Prawie wszystko o ratownictwie wodnym. ZG WOPR praca zbiorowa. Warszawa 1993.
 8. Rakowski M.: Sportowy trening pływacki. Londyn 2010.
 9. Tuliszka M.: 75-lecie Polskiego Związku Pływackiego 1922-1997. Warszawa-Koszalin 1997.
 10. Wiesner W.: Nauczanie - uczenie się pływania. Podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego. Wrocław 2001.
 11. Wiesner W., Skalski D.: Podstawy metodycznej edukacji ratowniczej. Skarszewy – Wrocław 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Błasiak P., Chadaj M.: Ratownictwo Wodne - vademecum, Warszawa 1993.
 2. Bojarowski R.: Kąpiemy się bezpiecznie, ratujemy skutecznie. Włocławek 2009.
 3. Cholewa J.: Sterowanie procesem treningowym młodych pływaków. Katowice 2009.
 4. Gifford C.: Pływanie. Tajniki sportu. Poznań 2010.
 5. Kołodziej R., Tabaczek-Bejster I., Dudziak A.: Ratownictwo wodne. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2012.
 6. Laughlin T., Delves J.: Kraul metodą Total Immersion. Zielonka 2006.
 7. Michałowski M.: Pływanie. Historia, zasady, trening. Bielsko-Biała 2010.
 8. Michniewicz I., Michniewicz R.: Ratownictwo wodne. Podstawy edukacji studentów. Kalisz 2013.
 9. Montgomery J., Chambers M.: Pływanie. Droga do mistrzostwa. Zielonka 2011.
 10. Newell N., Cross D., Cowcher P., Bernabei T.: Pływanie. Profesjonalnie o sporcie. Warszawa 2011.
 11. Przybylska A.: Pływanie kraulem czyli jak poprawić technikę i przygotować się fizycznie do sezonu. Toruń 2010.
 12. Skalski D.: Ratownik WOPR nauczycielem pływania, Skarszewy 2004.
 13. Skalski D., Wademekum ratownika wodnego. Skarszewy 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Tomasz Grzybowski (ostatnia modyfikacja: 01-09-2016 20:17)