SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Marketing i branding terytorialny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Marketing i branding terytorialny
Kod przedmiotu 15.3-WH-DiksD-MaBrT-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zastosowanie w praktyce rozbudowanej wiedzy dotyczącej współczesnych mechanizmów oraz teorii marketingowych do promocji jednostek samorządu terytorialnego. Wskazanie na główne trendy funkcjonowania polskim gmin, powiatów oraz województw. Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji oraz strategii promocji dla jednostek samorządu terytorialnego według zasad obowiązujących w tych jednostkach, a także zasad tworzenia marek oraz poszukiwania wyznaczników ich rozpoznawalności. Wykazanie zróżnicowania podejść do tzw. brandingu terytorialnego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Marketing terytorialny a marketing podmiotów komercyjnych. Budowa marki dla jednostek samorządu terytorialnego. Branding terytorialny. Podmioty marketingu terytorialnego. Tożsamość oraz otoczenie marketingowe jednostek samorządu terytorialnego. Definiowanie zadań marketingowych. Istota segmentacji rynku – wskazanie celów marketingowych dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan a strategia marketingowa. Budowanie strategii/planu komunikacji. Budowanie strategii/planu promocji. Budowanie strategii marki dla jednostki samorządu terytorialnego. Marketing-mix w wymiarze terytorialnym. Wizerunek miejsca jako element marketingu terytorialnego. Prezentacja projektów.

Metody kształcenia

Praca w grupach nad przygotowaniem projektu, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja projektu; konsultacje ze podmiotami zarządzającymi strategią marki w JST.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacja projektu; aktywność w trakcie przygotowywania projektu.

Literatura podstawowa

 1. Hereźniak M., Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Warszawa 2011.
 2. Florek M., Augustyn A., Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury, Warszawa 2011.
 3. Wheeler A., Kreowanie marki. Przewodnik dla menedżerów marki, Warszawa 2010.
 4. Florek M., Janiszewska K., Marketing terytorialny w aglomeracji poznańskiej, Poznań 2010.
 5. Znaczenie efektywności działań marketingowych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, Poznań 2010.
 6. Duda A. (red.), Public relations miast i regionów, Warszawa 2010.
 7. Healey M., Czym jest branding, Warszawa 2009.
 8. Olins W., Podręcznik brandingu, Warszawa 2009.
 9. Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta: od koncepcji do wdrożenia, Warszawa 2009.
 10. Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska, Warszawa 2008.
 11. Szromnik A., Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Kraków 2008.
 12. Pogorzelski J., Pozycjonowanie produktu, Warszawa 2008.
 13. Pringle H., Gordon W., Zarządzanie marką, Warszawa 2008.
 14. Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Poznań 2007.
 15. Rojek R., Marka narodowa, Gdańsk 2007.
 16. Anholt S., Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym siebie, Warszawa 2006.
 17. Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Kraków 2006.
 18. Czornik M., Promocja miasta, Katowice 2005.
 19. Ollins W., Wally Ollins o marce, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Lindstrom M., Brand, Sense – marka pięciu zmysłów, Gliwice 2009.
 2. Kotler Ph., Pfoertsch W., Zarządzanie marką w segmencie B2B, Warszawa 2008.
 3. Dębski M., Kreowanie silnej marki, Warszawa 2008.
 4. Jarczewski W., Pozyskiwanie inwestorów do gmin, Warszawa 2007.
 5. Anholt S., Sprawiedliwość marek, Warszawa 2006.
 6. Kall J., Jak zbudować silną markę od podstaw, Gliwice 2006.
 7. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, Warszawa 2005.
 8. Nikodemska-Wołowik A.M., Górski T. II P., Wołowik M., Nie tylko logotyp, Bydgoszcz-Gdańsk 2004.
 9. Chernatony de L., Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańsk 2003.
 10. Urbanek G., Zarządzanie marką, Warszawa 2002.
 11. Marconi J., Marketing marki. W jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki, Warszawa 2002.
 12. Altkorn J., Strategia marki, Warszawa 2001.
 13. Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, Warszawa 2001.
 14. Witek-Hajduk M.K., Zarządzanie marką, Warszawa 2001.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 07-04-2017 11:59)