SylabUZ

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Analiza dyskursu publicznego Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Analiza dyskursu publicznego Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Kampanie PR Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Psychologia społeczna Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Rodzaje dziennikarstwa I (dziennikarstwo społeczne i obywatelskie) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Stylistyka praktyczna (teksty perswazyjne mówione i pisane) Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający
Seminarium magisterskie (I) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
PdW I: Pragmatyka językowa - perspektywa medialna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW I: Umysł w świecie informacji. Kognitywne aspekty pracy dziennikarskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW I: Wiedza o współczesnej polszczyźnie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW II: Etyka wypowiedzi dziennikarskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW II: Fotografia i dziennikarstwo Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW II: Gatunki i formy dziennikarskie w mediach Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW II: Komunikacja polityczna dawniej i dziś Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW I:Nazwy własne w mediach Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Kultura i media Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy badań medioznawczych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Nie Nie
Podstawy badań medioznawczych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Prawo autorskie Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Rodzaje dziennikarstwa II (dziennikarstwo śledcze i interwencyjne) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł specjalności
Komunikacja w internecie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Projektowanie i obsługa stron WWW Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Moduł wspomagający
Seminarium magisterskie (II) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
PdW III: Komunikowanie polityczne w mediach Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW III: Konflikt i mediacja w środowisku lokalnym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW III: Konflikty międzynarodowe w nowoczesnych mediach Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW III: Kreowanie wizerunku i zarządzanie wizerunkiem Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW III: Style funkcjonalne polszczyzny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PdW III: Zarządzanie kryzysowe Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Film i teatr w dziennikarstwie Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Film i teatr w dziennikarstwie Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Marketing i branding terytorialny Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Rodzaje dziennikarstwa III (dziennikarstwo sportowe) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Stosunki międzynarodowe Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - Język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Tak
Język obcy nowożytny - Język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Tak Tak
Moduł specjalności
Grafika komputerowa Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Język w internecie Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Moduł wspomagający
Seminarium magisterskie (III) Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Rodzaje dziennikarstwa IV (dziennikarstwo ekonomiczno-prawne) Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Rodzaje dziennikarstwa V - Dziennikarstwo ekologiczne Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Rodzaje dziennikarstwa V - Dziennikarstwo krytycznoliterackie Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Rodzaje dziennikarstwa V - Dziennikarstwo techniczne Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Rodzaje dziennikarstwa V - Dziennikarstwo parentingowe Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł specjalności
Teoria i praktyka hipertekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty dziennikarstwa internetowego Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Moduł wspomagający
Seminarium magisterskie (IV) Seminarium (30/-) 14 Nie Nie