SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot ogólnouczelniany - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot ogólnouczelniany
Kod przedmiotu Przedm ogólnoucz 04w_pNadGen25U2F
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

wg oferty uczelnianej (zob. https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56206)

 

Wymagania wstępne

wg oferty uczelnianej (zob. https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56206)

Zakres tematyczny

wg oferty uczelnianej (zob. https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56206)

Metody kształcenia

wg oferty uczelnianej (zob. https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56206)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

wg oferty uczelnianej (zob. https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56206)

Literatura podstawowa

wg oferty uczelnianej (zob. https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56206)

Literatura uzupełniająca

wg oferty uczelnianej (zob. https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56206)

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty ogólnouczelnianej Uniwersytetu Zielonogórskiego (zob. https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56206); dany przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów II stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-06-2017 10:41)