SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie i obsługa stron WWW - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie i obsługa stron WWW
Kod przedmiotu L1.0-WH-FiPlD-WWW-L-S13_pNadGenNGRYM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ
  • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nauczenie projektowania i obsługi stron WWW z uwzględnieniem najnowszych technologii, trendów w tej dziedzinie; pokazanie, jak projektować strony internetowe, jak wybrać odpowiednie narzędzia do tworzenia witryn oraz jak optymalizować źródło strony.

Wymagania wstępne

Podstawowe umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Zakres tematyczny

Struktura i znaczniki języka XHTML; elementy struktury XHTML; umieszczanie animacji i innych elementów stron; formatowanie tekstu; tworzenie formularzy i pola edycji; pozycjonowanie elementów stron; arkusze stylów CSS; układ strony oparty na arkuszach stylów CSS; techniki CSS; konstruowanie dostępnych stron internetowych zgodnych z WCAG i wymaganiami W3C; wykorzystanie CMSów do realizacji własnych projektów stron; grafika stron internetowych, jej optymalizacja i tworzenie galerii internetowych; tworzenie tekstowych katalogów zbiorów; umieszczanie stron w Internecie.

Metody kształcenia

Podczas laboratorium studenci otrzymują zadania do wykonania w określonym czasie; zadania laboratoryjne obejmują projektowanie stron internetowych  i obsługę właściwych narzędzi programistycznych oraz użytkowanie aplikacji programowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykonanie w ramach zajęć laboratoryjnych zleconych ćwiczeń (indywidualnych i grupowych), przedstawienie końcowego projektu strony WWW; przyjęte kryteria oceny to 10% pre-produkcja (koncepcja, materiały referencyjne), 30% produkcja (opracowanie treści strony), 10% dokumentacja, 50% post-produkcja (integracja mediów, synchronizacja, testowanie).

Literatura podstawowa

  1. J. N. Robbins, Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice, Gliwice  2008.
  2. D. Schultz, C, Cook, HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW, Gliwice 2008.
  3. M. Kasperski, A. Boguska-Torbicz, Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Gliwice 2008.
  4. J. Nielsen, Funkcjonalność stron WWW : 50 witryn bez sekretów, Gliwice 2006.
  5. R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2001.
  6. A.S. Tanenbaum, Sieci komputerowe, Gliwice 2004.

Literatura uzupełniająca

Wg bieżących potrzeb.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji dziennikarstwo internetowe.


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 07-04-2017 10:10)