SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Publikowanie i kreatywne pisanie w Internecie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Publikowanie i kreatywne pisanie w Internecie
Kod przedmiotu 15.1-WH-PKI-PKPI-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Przemysł kreatywny w internecie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marcin Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z regułami i technikami pisania tekstów do publikowania w internecie. Studenci będą mieli okazję poznać uniwersalne techniki pisania kreatywnego. Poznają też jednak specyfikę tekstów internetowych — zarówno pod względem formalnym i edytorskim, jak i treściowym. Dowiedzą się, co i jak czytają internauci, jak dopasować treść do potrzeb SEM i SEO, oraz co, gdzie i jak można opublikować w internecie.  

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Warsztat pisarza. 
 2. Typy tekstów — gatunki, formy i style. 
 3. Podstawy edytorstwa — jak przygotować tekst do wygodnego czytania z ekranu.  
 4. Jaki jest czytelnik internetowy?
 5. Właściwy dobór treści i formy tekstów publikowanych w internecie. 
 6. Optymalizacja tekstów dla potrzeb SEM i SEO. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne. Elementy wykładu.  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny i systematyczny udział w zajęciach. Wykonywanie zaleconych zadań. 

Literatura podstawowa

 1. J. Wrycza-Bekier, Magia słów, Onepress, Warszawa 2014. 
 2. D.V. Swain, Warsztat pisarza, Pasja pisania, Warszawa 2015.
 3. P.R.Michalak, J. Woźniak, Sztuka pisania perswazyjnych tekstów, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. J. Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, Onepress, Warszawa 2013.
 2. W. Sikorski, Podstawy edycji tekstów, Witkom, Warszawa 2011. 
 3. J. Jerkovic, Wojownik SEO, Helion, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)