SylabUZ

Kulturoznawstwo
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny I: greka I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny I: łacina I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Logika i semiotyka Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Antyczne korzenie wspołczesnej Europy Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Filozofia Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Historia polskiej kultury i sztuki z elementami folkloru Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Komunikacja w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Religie świata Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Wiedza o państwie Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do kulturoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia filozofii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia kultury europejskiej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny II: greka II Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Język starożytny II: łacina II Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Moduł FA2: Elementy religioznawstwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Ewolucjonizm a celowość w przyrodzie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Filozofia i etyka sportu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Mistycyzm Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Religie świata Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do językoznawstwa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Wstęp do językoznawstwa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
specj: Gender studies i tożsamość płci (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Kobiety w religiach świata Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Socjologia płci Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec: Przemysł kreatywny w internecie (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Przedsiębiorczość w sektorze kultury i przemysłu kreatywnego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do przemysłu kreatywnego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia kultury Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Filozofia kultury Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Filozofia polityki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Filozoficzne i religijne modele życia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Podstawy retoryki i erystyki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Socjologia moralności Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Duchowość prawosławna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Filozofia praw człowieka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Filozofia techniki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Teoria reklamy i PR Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Socjologia kultury Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Teoria kultury Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Teoria kultury Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
specj: Gender studies i tożsamość płci (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Główne nurty feminizmu Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Kobieta i kobiecość w religii rzymskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec: Przemysł kreatywny w internecie (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Analiza dyskursu medialnego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia technologii komunikacyjnych Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy prawne działalności w internecie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologia kulturowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia sztuki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Historia sztuki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany lub na innym kierunku kształcenia Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Zarządzanie kulturą Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
specj: Gender studies i tożsamość płci (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Gender w kulturze popularnej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia kobiety europejskiej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
spec: Przemysł kreatywny w internecie (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Logiczna analiza przekazu

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Publikowanie i kreatywne pisanie w Internecie

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Techniki myślenia kreatywnego

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badanie kultury - projekt Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Kultura i duchowość Bizancjum Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Kultura popularna Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Literaturoznawstwo kulturowe Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Literaturoznawstwo kulturowe Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Współczesne kierunki filozofii Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
specj: Gender studies i tożsamość płci (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Kobiety w filozofii

Występuje w specjalnościach: Gender studies i tożsamość płci

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Lingwistyka płci

Występuje w specjalnościach: Gender studies i tożsamość płci

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
spec: Przemysł kreatywny w internecie (kulturoznawstwo 1 st. 2017)
Etyka w przemyśle kreatywnym

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty - start-upy

Występuje w specjalnościach: Przemysł kreatywny w internecie

Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Doktryny etyczne w kulturze Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Filozoficzne idee w literaturze współczesnej Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Kultura ludowa Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Moduł FA6: Filozofia mediów Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA6: Filozofia w kulturze polskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA6: Literatura kobieca. Od chic lit do L'ECRITURE FEMININE Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA6: Wzorce osobowe w dziejach kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Filozofia polityki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Klasyczny anarchizm rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Wybrane koncepcje z estetyki polskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Wiedza o sztukach plastycznych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wiedza o teatrze i dramacie Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wiedza o teatrze i dramacie Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie