SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty - start-upy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty - start-upy
Kod przedmiotu 04.2-WH-PKI-WSUP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Przemysł kreatywny w internecie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwinięcie praktycznej wiedzy oraz umiejętności związanych z założeniem i prowadzeniem biznesu w początkowej fazie rozwoju,

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z ekonomii, prawa, działalności administracji państwowej i samorządowej.  

 

Zakres tematyczny

Definicja start upu oraz podstawowe pojęcia z tej dziedziny.

Przykłady startupów oraz ciekawych modeli biznesowych.

Kreatywność i generowanie nowych pomysłów biznesowych.

Metody Lean Start up i Customer Development. 

Potencjał pomysłu biznesowego - testowanie, ocena, finansowanie.

Pomysł biznesowy, potrzeby klientów, strategie tworzenia nowych produktów, wchodzenie na rynek.

Warianty finansowania projektów startupowych oraz sposoby prezentacji inwestorom.

Metody kształcenia

Warsztat, ćwiczenia w grupach, burza mózgów, kreacja pomysłów na mały biznes, przygotowanie projektu na działalność biznesową.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i zaliczenie wszystkich etapów warsztatu

Literatura podstawowa

 

Steve Blank, Bob Dorf. Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice 2013.

Eric Ries. Metoda Lean Startup. Gliwice 2012.

Guillebeau Chris. Niskobudżetowy startup. Zyskowny biznes i życie bez frustracji.

Monika Wieczorek. Prawo dla startupu. 2016. 

Gladwell Malcolm Poza schematem: sekrety ludzi sukcesu. Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca

Dan Senor i Saul Singer. Naród start-upów Historia cudu gospodarczego Izraela, 2013

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)