SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura Włoch - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura Włoch
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-KW-Ć-S14_pNadGenASUR7
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania włoski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kurs ma na celu wykształcenie specyficznych kompetencji językowych związanych z szeroko rozumianą kulturą włoską i realioznawstwem Italii, jak również przybliżenie charakterystycznych dla tego kraju zjawisk artystycznych czy społecznych tak, aby z jednej strony, studenci umieli właściwie interpretować fakty realioznawcze i funkcjonować bez problemu we Włoszech podczas wyjazdów, a z drugiej – by poszerzyć ich kulturę ogólną i postawę humanistyczną.

Wymagania wstępne

Przedmiot adresowany jest do studentów znających język włoski na poziomie podstawowym - średnio zaawansowanym (A2-B1), bowiem włoski (obok polskiego) będzie wykorzystywany jako narzędzie komunikacji i informacji.

Zakres tematyczny

  • Geografia Włoch i wiadomości ogólne – powtórzenie: warunki naturalne i klimatyczne; system polityczny i podział administracyjny; hymn, godło, flaga – historia symboli narodowych. Watykan i San Marino.
  • Regiony i ich specyfika: Włochy północne (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana), Włochy północno-wschodnie (Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Veneto), Włochy północno-zachodnie (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria); Włochy środkowe (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise), Włochy południowe (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), wyspy (Sicilia, Sardegna). Specjalny status autonomii.
  • Turystyka, zabytki, muzea, galerie. Najstarsze uniwersytety. Język włoski i dialekty. Współczesne społeczeństwo włoskie: edukacja we Włoszech; rola mediów; aktualne obyczaje i nawyki; tradycje, uroczystości i święta; jedzenie, posiłki, specjalności kulinarne; małżeństwo i rodzina all’italiana; muzyka wczoraj i dziś; kinematografia.
  • Problemy Włoch: organizacje mafijne, korupcja; emigracja i migracja wewnętrzna; nielegalni imigranci i sytuacja mniejszości narodowych; zanieczyszczenie środowiska; dysproporcje oraz tarcia między północnymi i południowymi Włochami.
  • Włochy w epoce antyku i średniowiecza: wpływ cywilizacji etruskiej na kulturę włoską, narodziny Rzymu, instytucje w starożytnym Rzymie; inwazje Arabów, Longobardów, Ostrogotów i Franków, społeczeństwo feudalne i republiki morskie. Renesans włoski i jego przedstawiciele. Okres dominacji hiszpańskiej (klasycyzm barokowy), czasy rewolucji francuskiej oraz epoki napoleońskiej we Włoszech. Restauracja i proces zjednoczenia Włoch.
  • Zjednoczone Królestwo Włoch (kolonie, Trójprzymierze, I wojna światowa, emigracja, dyktatura Mussoliniego, traktaty laterańskie, II wojna światowa). Powstanie Republiki. Współczesne Włochy: sytuacja polityczna i rola w UE; pozycja ekonomiczna (G8); funkcja prezydenta, premiera, główne włoskie partie polityczne, siedziby najważniejszych instytucji państwowych, wybory, podstawowe prawa obywatelskie; niestabilność rządu.

Metody kształcenia

Pogadanka, zagajenie, dyskusja, wykład konwersatoryjny, praca w grupach, referat.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na podstawie aktywności na zajęciach oraz 2-3 krótkich wystąpień (mini-referatów).

Literatura podstawowa

1. M. C. Peccianti, Regione per regione. Letture per stranieri con l’uso di sole 1'500 parole dell’italiano fondamentale, Marietti-Manzuoli, Firenze 1997.
2. G. Ugo, Piccola storia d’Italia. Breve manuale di storia con spiegazioni e adattamenti anche ad uso degli stranieri, Guerra Edizioni, Perugia 1994.

Literatura uzupełniająca

1. T. Jepson, Explorer Włochy, [tłum. pol.] D. Gostyńska, Bertelsmann Publishing, Warszawa 1997.
2. M. Pasetto [a cura di], Canzoniere italiano. Testi e accordi, BMG Ricordi, Milano 1999.
3. T. Marin, S. Magnelli, Nuovo Progetto italiano 2. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio (B1-B2), Edilingua, Roma 2007-2008.
4. T. Marin, Nuovo Progetto italiano 3. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana. Livello intermedio – avanzato (B2-C1), Edilingua, Roma 2008.

→ Strony internetowe:
http://www.rent.it/content/38/italia.aspx
http://www.docushare.it/mediasoft/italy/index.html
http://www.italia.gov.it
http://www.parlamento.it/
http://www.quirinale.it/
http://www.quirinale.it/simboli/inno/inno.htm
http://www.senato.it/documenti/repository/costituzione.pdf
http://www.uffizi.com/galleria-degli-uffizi/
http://mv.vatican.va/2_IT/pages/MV_Visite.html
http://www.museicapitolini.org/
http://www.corriere.it/Rubriche/Scioglilingua/
→ Dodatkowe materiały:
- broszury informacyjne
- artykuły prasowe, fragmenty tekstów literackich
- nagrania różnych programów (dokumentalnych, publicystycznych, kulturalnych) i filmów
 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 12:35)