SylabUZ

Prawo
jednolite magisterskie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia powszechna prawa Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Logika prawnicza Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Prawo konstytucyjne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Prawoznawstwo Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Retoryka z erystyką dla prawników Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Ustrój organów ochrony prawnej Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Moduł uzupełniający - języki
Język angielski I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etyka prawnicza Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Historia prawa polskiego Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Łacińska terminologia prawnicza Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy psychologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Prawo cywilne cz. 1 Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Prawo konstytucyjne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 9 Tak Nie
Prawo wyznaniowe Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Moduł uzupełniający - języki
Język angielski II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Prawo administracyjne Wykład (30/18) 0 Nie Nie
Prawo cywilne cz. 1 Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 9 Tak Nie
Prawo karne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Prawo międzynarodowe publiczne Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Prawo rzymskie Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Moduł kierunkowy (fakultatywny) B.1 Kazuistyka
Prawo cywilne część ogólna -kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Prawo konstytucyjne - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Prawo międzynarodowe publiczne - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Prawo zobowiązań-kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Wykładnia i interpretacja prawa - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Moduł uzupełniający - języki
Język angielski III Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki III Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Prawo administracyjne II Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 9 Tak Nie
Prawo cywilne cz. 2 I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Prawo karne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 9 Tak Nie
Moduł kierunkowy (fakultatywny) B.1 Kazuistyka
Prawo administracyjne - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Prawo karne - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Prawo rzeczowe - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Prawo spadkowe - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Moduł uzupełniający - języki
Język angielski IV Ćwiczenia (60/36) 5 Tak Tak
Język niemiecki IV Ćwiczenia (60/36) 5 Tak Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Doktryny polityczno-prawne Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I Wykład (30/18) 0 Nie Nie
Postępowanie cywilne I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Prawa człowieka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Prawo cywilne cz. 2 II Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 9 Tak Nie
Prawo prywatne międzynarodowe Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Prawo rodzinne i opiekuńcze Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Prawo wykroczeń Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Moduł kierunkowy (fakultatywny) B.1 Kazuistyka
Prawo prywatne międzynarodowe - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Prawo rodzinne i opiekuńcze - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne II Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 10 Tak Nie
Postępowanie cywilne II Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 9 Tak Nie
Postępowanie karne I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Postępowanie nieprocesowe Wykład (15/9) 2 Tak Nie
Moduł kierunkowy (fakultatywny) B.1 Kazuistyka
Postępowanie administracyjne - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Postępowanie cywilne - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Postępowanie nieprocesowe z elementami prawa materialnego - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Postępowanie sądowoadministracyjne - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Postępowanie karne II Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 9 Tak Nie
Prawo finansowe Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Prawo karne wykonawcze Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Prawo Unii Europejskiej I Wykład (30/18) 0 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Moduł kierunkowy (fakultatywny) B.1 Kazuistyka
Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Postępowanie karne - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Prawo finansowe - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Prawo karne materialne z elementami postępowania karnego- kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Materialne prawo podatkowe Wykład (15/9) 1 Tak Nie
Praktyka (120 godzin) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Prawo handlowe II Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Prawo Unii Europejskiej II Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 8 Tak Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Przygotowanie do aplikacji notarialnej
Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej
Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej I Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Przygotowanie do aplikacji komorniczej
Przygotowanie do aplikacji komorniczej I Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Przygotowanie do aplikacji sędziowskiej
Przygotowanie do aplikacji sędziowskiej I Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Moduł kierunkowy (fakultatywny) B.1 Kazuistyka
Prawo handlowe - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Prawo Unii Europejskiej - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Przygotowanie do aplikacji radcowskiej
Przygotowanie do aplikacji radcowskiej I Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Przygotowanie do aplikacji adwokackiej
Przygotowanie do aplikacji adwokackiej I Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 9
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kryminalistyka Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Ochrona własności intelektulanej Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Prawo dewizowe Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Prawo ochrony środowiska Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Prawo procedur podatkowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Teoria i filozofia prawa Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Przygotowanie do aplikacji notarialnej
Przygotowanie do aplikacji notarialnej II Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej
Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej II Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Przygotowanie do aplikacji komorniczej
Przygotowanie do aplikacji komorniczej II Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Moduł kierunkowy (fakultatywny) B.1 Kazuistyka
Ochrona własności intelektualnej - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Prawo pracy i ubezpieczen społecznych - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Przygotowanie do aplikacji sędziowskiej
Przygotowanie do aplikacji sędziowskiej II Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Przygotowanie do aplikacji radcowskiej
Przygotowanie do aplikacji radcowskiej II Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Przygotowanie do aplikacji adwokackiej
Przygotowanie do aplikacji adwokackiej II Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 10
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Prawo celne Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/18) 12 Nie Nie
Przygotowanie do aplikacji notarialnej
Przygotowanie do aplikacji notarialnej III Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej
Przygotowanie do aplikacji prokuratorskiej III Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Przygotowanie do aplikacji komorniczej
Przygotowanie do aplikacji komorniczej III Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Moduł kierunkowy (fakultatywny) B.1 Kazuistyka
Prawo gospodarcze publiczne i ochrony konkurencji - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - kazuistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Przygotowanie do aplikacji sędziowskiej
Przygotowanie do aplikacji sędziowskiej III Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Tak
Przygotowanie do aplikacji radcowskiej
Przygotowanie do aplikacji radcowskiej III Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Przygotowanie do aplikacji adwokackiej
Przygotowanie do aplikacji adwokackiej III Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak