SylabUZ

Budownictwo / Drogi i mosty
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr letni (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania dróg i mostów Laboratorium (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Budownictwo kolejowe Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Drogi i ulice Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Fizyka budowli II Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Komunikacja miejska i budowa lotnisk Wykład (15/9) 2 Tak Nie
Konstrukcje cięgnowe Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Mechanika budowli drogowo-mostowych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Metody komputerowe w projektowaniu dróg i mostów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Mosty betonowe Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Mosty metalowe Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Pomiary geodezyjne przy budowie i badaniach dróg i mostów Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Posadowienia mostów Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Autostrady na świecie Wykład (15/18) 2 Nie Nie
Bezpieczeństwo ruchu drogowego Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Drogi i ulice Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Elementy utrzymania i napraw ze wzmocnieniem mostów Wykład (15/18) 2 Nie Nie
Inżynieria ruchu drogowego Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Konstrukcje kładek dla pieszych Wykład (15/18) 2 Nie Nie
Materiałoznawstwo drogowo-mostowe Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Mosty betonowe Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Mosty metalowe Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Odwodnienie obiektów mostowych Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Technologia nawierzchni Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Utrzymanie i przebudowa istniejącej sieci drogowej Wykład (15/18) 2 Nie Nie
Zaawansowane materiały i wyposażenie mostów XXI wieku Wykład (15/18) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Budownictwo drogowo-mostowe na świecie Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Język obcy/Translatorium Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 10 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny II Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot nauk społecznych II Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany II Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Zmęczenie i trwałość konstrukcji mostowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie