SylabUZ

Inżynieria środowiska
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr letni (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Alternatywne źródła energii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Ekologia stosowana Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Elementy statystyki matematycznej dla Inżynierii Środowiska Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Energia z odpadów Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Komputerowa symulacja systemów hydraulicznych Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania oczyszczalni ścieków Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Konstrukcje inżynierskie w ochronie przyrody Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Ochrona wód Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Optymalizacja systemów oczyszczania wody i ścieków Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Planowanie przestrzenne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Sieci i instalacje gazowe Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Toksykologia środowiskowa II Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Woda i ścieki w przemyśle Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja i sterowanie w Inżynierii Środowiska Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Biotechnologia w IŚ Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Energia z odpadów Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Gospodarka surowcami mineralnymi Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Instalacje specjalne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Język obcy techniczny w inżynierii środowiska Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Konstrukcja obiektów ziemnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Metody bezwykopowe w budowie i renowacji sieci zewnętrznych Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Monitoring środowiska Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Obiekty hydrotechniczne Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Optymalizacja energetyczna źródeł ciepła Wykład (15/9), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Projekt przejściowy (uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków) Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Projekt przejściowy (wod.-kan., ogrzewnictwo-klimatyzacja) Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Przygotowanie i prowadzenie inwestycji komunalnych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Rekultywacja terenów miejskich i przemysłowych / Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego Wykład (15/9), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Rewitalizacja cieków i zbiorników wodnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (15/9) 1 Nie Nie
Techniki BAT w IŚ Wykład (15/9), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Wybrane zagadnienia wodno-kanalizacyjne Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Zagadnienia przepływu masy i ciepła Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gospodarka skojarzona w ogrzewnictwie Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Laboratorium dyplomowe Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 12 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot nauk społecznych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (15/9) 3 Nie Nie
Uzbrojenie techniczne terenów zieleni Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Wdrożenia technologii IŚ w przemyśle Seminarium (15/9) 1 Nie Nie
Zarządzanie środowiskiem Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zrównoważona gospodarka energią Wykład (15/9) 1 Nie Nie