SylabUZ

Ochrona środowiska
doktoranckie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium 1 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Wykład I - Science of Nature Conservation Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Wykład II - Metody upowszechniania wiedzy o środowisku Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 1 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 2 Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Wykład III - Mechanizmy kształtujące przestrzenne rozmieszczenie organizmów na ziemi/Synantropizacja i urbanizacja kręgowców Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium 3 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Wykład V - Fizyczne metody identyfikacji związków organicznych/Kierunki zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Wykład VI - Mikorobioanalityka Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 2 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 4 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Wykład VII - Akarologia środowiskowa Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Wykład VIII - Środowiskowy stres oksydacyjny/Fizjologiczne reakcje organizmu na zanieczyszczenie środowiska Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium 5 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Wykład IX - Nanoukłady w diagnostyce biomedycznej/Nanobiotechnologia Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 3 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 6 Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Wykład X - Entomologia środowiskowa/ Owady krajobrazu rolniczego Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium 7 Seminarium (45/-) 3 Nie Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 4 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium 8 Seminarium (45/-) 3 Nie Nie