SylabUZ

Zarządzanie / Finanse przedsiębiorstw
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Logistyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Makroekonomia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Organizacja systemów produkcyjnych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Proseminarium Proseminarium (30/27) 3 Nie Nie
Przedsiębiorczość Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Rachunkowość zarządcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Seminarium Seminarium (30/27) 3 Nie Nie
Społeczna odpowiedzialność biznesu Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza finansowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Negocjacje w biznesie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium Seminarium (45/45) 5 Nie Nie
Statystyka matematyczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Team building Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie strategiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Zarządzanie wiedzą Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza rynku Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Dzieje cywilizacji europejskiej Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Koncepcje zarządzania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Kontrola płynności finansowej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Prawo cywilne Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Prognozowanie w przedsiębiorstwie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Public relations Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Seminarium Seminarium (45/45) 5 Nie Nie
Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Zarządzanie ryzykiem finansowym Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania operacyjne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Operacje połączone Wykład (15/9) 3 Tak Tak
Polityka gospodarcza Wykład (15/9) 3 Nie Tak
Seminarium Seminarium (60/54) 10 Nie Nie
Wspomaganie procesów decyzyjnych Wykład (15/9) 3 Tak Nie
Wycena przedsiębiorstw Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie procesami zmian Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Zarządzanie projektem inwestycyjnym Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie wielokulturowością Wykład (15/9) 3 Nie Nie